Breaking News

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มมส ประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก ระดับปริญญาตรี รับโดยระบบ TCAS63 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2563

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

เริ่มรับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 18 มี.ค. 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คะแนนที่ต้องใช้ยื่นในคณะและสาขาที่เปิดรับ

 

*รายละเอียดอื่น รอมหาวิทยาลัยประกาศอีกครั้ง

 

รอบ : Quota ปี 2563

รับสมัคร/ประกาศผล
1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
3. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ภายในวันที่ 19 มี.ค. 63
– กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63 (กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
22 เม.ย. 63 (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน)
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  10 – 20 ก.พ. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน 10 – 20 ก.พ. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัคร พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่โครงการ 21 ก.พ. – 9 มี.ค. 63
4 ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร 16 – 18 มี.ค. 63
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.
5 ผู้สมัครแนบเอกสารเพิ่มเติม (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) 19 – 22 มี.ค. 63
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.
6 ผู้สมัครยืนยันการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติม) 23 – 24 มี.ค. 63
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 เม.ย. 63
8 กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 10 เม.ย. 63
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 17 เม.ย. 63
10 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม
(ตัวสำรองแทนตัวจริงสละสิทธิ์)
1 พ.ค. 63
12 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
13 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
6. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 16 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
7. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
8. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบทักษะทางด้านกีฬา 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านกีฬา 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
10. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63)
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบทักษะทางด้านดนตรีฯ 10 เม.ย. 63
4 กิจกรรมทดสอบทักษะทางด้านดนตรีฯ 18 เม.ย. 63
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 เม.ย. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง
11. โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ รับสมัคร/ประกาศผล กำหนดการ
1 รับสมัคร Online  6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 16.30 น.)
2 Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 19 ก.พ. 63 ถึงเวลา 12.00 น.
6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 20 ก.พ. 63
4 ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บ http://sutgateway.sut.ac.th 20 – 24 ก.พ. 63
(ถึงเวลา 23.59 น.)
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 25 ก.พ. 63
6 ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.cupt.net 22 – 23 เม.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว 27 เม.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
9 กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในภายหลัง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น