Breaking News
Home / รับตรง/TCAS63 / TCAS รอบที่2 โควตา 63 <<คลิกอ่านต่อที่นี่ / TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2563

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2563 โดยเปิดรับสองรอบดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่2/1

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59 น.

 

รอบที่2/2

รับสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23:59 น.

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอบที่2/1

เกษตรศาสตร์
  -เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
  -ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)
  -สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
  -เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  -การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.)
  -เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
  -สมาร์ตแอปพลิเคชัน (วท.บ.)
  -วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  -การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
นิติศาสตร์
  -อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม (ศศ.บ.)
  -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
บริหารธุรกิจและการจัดการ
  -การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
  -การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
  -การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
  -การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
  -การบัญชี (บธ.บ.)
  -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  -การตลาด (บธ.บ.)
  -การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (บธ.บ.)
  -นิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  -การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (วท.บ.)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  -ธุรกิจโรงแรม (ศศ.บ.)
  -การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (ศศ.บ.)
  -ดนตรี (ศป.บ.)
  -ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
  -นาฏศิลป์และการละคร (ศป.บ.)
  -การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
  -ภาษาจีน (ศศ.บ.)
  -ภาษาไทย (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  -ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
  -รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  -การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
  -เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (วท.บ.)
  -นวัตกรรมดิจิทัล (วท.บ.)
  -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  -วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์
  -วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  -เคมี (วท.บ.)
  -จุลชีววิทยา (วท.บ.)
  -ชีววิทยา (วท.บ.)
  -ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  -สถิติประยุกต์ (วท.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์
  -สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
  -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)

 

รอบที่2/2

ครุศาสตร์
  -การประถมศึกษา (ค.บ.)
  -การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
  -การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
  -คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  -คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
  -เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.)
  -ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
  -วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
  -สังคมศึกษา (ค.บ.)
  -พลศึกษา (ค.บ.)
พยาบาล
  -พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

*รายละเอียดอื่น รอประกาศอีกครั้ง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *