Breaking News

รอบ1 โครงการPRE BUU มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายละเอียด การรับนิสิต รอบ1 โครงการPRE BUU ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการPRE BUU มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

เรียนรายวิชา อย่างน้อย 1 วิชา ตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน 2565

เข้าค่ายวิชาการ เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด : เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2565

ยื่นผลการเรียนในการสมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสมงาน : เดือนธันวาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะดนตรีและการแสดง

สาขาวิชา การจัดการผลิตสื่อและวงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ดนตรี ศิลปะการแสดง

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา นวัตกรรมเกษตร

 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

สาขาวิชา เทคโนโลยีทางทะเล

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา  ภาษาฝรั่งเศส การจัดการบริการสังคม

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ การบริหารทั่วไป การบริหารงานท้องถิ่น รัฐศาสตร์

 

คณะโลจิสติกส์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสมองและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ครีเอทิฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ จิตรกรรมสร้างสรรค์ นิเทศศิลป์ การออกแบบเซรามิกส์

 

คณะอัญมณี

สาขาวิชา เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการ การบริการ การท่องเที่ยวและไมซ์, การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ บริหารธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

786 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า รวมทั้งบุคคลทั่วไป ที่คาดว่า จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

โควตานี้ ให้เฉพาะ ผู้ที่เรียนรายวิชา BUU MOOC หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งระบบปกติ อย่างน้อย 1 รายวิชา และเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)

 

5.ค่าใช้จ่าย

ฟรี อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนรายวิชา หรือเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการPRE BUU  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะและสาขาที่เปิดรับ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใช้ยื่น PRE BUU  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

อัพเดท!รวมคณะที่เปิดรับ ค่าเทอม มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกอ่านที่นี่ <<

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *