Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 14 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสาขาวิชา : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาการการจัดการ ศรีราชา

⇒สาขาวิชา การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมการบริการการจัดการโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมบริการการจัดการโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมการบริการการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเงินและการลงทุน  ทั้งหมดเป็นภาคพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การเงินและการลงทุน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุน การจัดการ การตลาด การบัญชี การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรมบริการการจัดการโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมการบริการการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

⇒สาขาวิชา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดเป็นภาคพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์  ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) วิทยาศาสตรฺการเดินเรือ การขนส่งการทะเล  ตามประเภทโครงการที่สมัคร

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

⇒ภาคปกติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒ภาคพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,438 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒แฟ้มสะสมงาน

 

5.หลักฐานประกอบการสมัคร

⇒หลักฐานผลงานของนักเรียน

⇒เรียงความแสดงความเจตจำนงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)

⇒หนังสือรับรองความประพฤติ

⇒ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒อื่นๆ

 

6.ค่าสมัครสอบ

100 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *