Breaking News

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 ปีการศึกษา2566 รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครสอบ กสพท : วันที่ 1-20 กันยายน 2565

ลงทะเบียน mytcas : ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สอบ TPAT1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2565

⇒สมัครสอบคัดเลือก รอบ2 แพทย์ชนบท จุฬา : วันที่ 1-14 มีนาคม 2566

⇒ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-15 มีนาคม 2566

⇒ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการคัดเลือก : ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

⇒ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร : ภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2566

⇒สอบวิชาA-Level : วันที่ 18-20 มีนาคม 2566

⇒ประกาศผลสอบ A-Level : วันที่ 17 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 21 เมษายน 2566

⇒รายงานตัว : วันที่ 25-28 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 66 : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในรอบ2 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

⇒ทำสัญญาเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประมาณ วันที่ 24-31 กรกฏาคม 2565

 

 

บทความควรอ่าน 

กสพท 66กำหนดการสอบ จำนวนรับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกันกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกันกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว โดย ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดดังกล่าวไม่ต่ำก่ว่า 5 ปี

⇒เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นตอนปลาย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา2565 ของโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

*จากที่พี่นัทอ่านระเบียบการเบื้องต้น โครงการนี้ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน อย่าลืมเช็ครายละเอี่ยดแล้วแจ้งพี่ด้วยนะ ถ้ารับแผนวิทย์

 

จำนวนรับทั้งหมด 78 ที่นั่ง  8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 18 คน จันทบุรี 8 คน ระยอง 11 คน ตราด 7 คน นครนายก 10 คน พระนครศรีอยุธยา  15 คน สมุทรสงคราม 4 คน และสระแก้ว 5 คน

 

2.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกันกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกันกระทรวงสาธารณสุข 2 จังหวัด คือ ตราดและสระแก้ว

⇒ต้องเป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นม.4-6 ในโรงเรียนจังหวัดตราดและสระแก้ว  และ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 จังหวัดตราดและสระแก้ว และ ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายอาศัยนอกเขตอำเภอเมืองของจังหวัดตราดและสระแก้ว

⇒มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง 2ได้แก่ ตราด 1 คน สระแก้ว 1  คน

 

*จากที่พี่นัทอ่านระเบียบการเบื้องต้น โครงการนี้ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียน อย่าลืมเช็ครายละเอี่ยดแล้วแจ้งพี่ด้วยนะ ถ้ารับแผนวิทย์

 

3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 และผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

 

จำนวนรับทั้งหมด 3 คน

 

*คำเตือน สามารถสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั่น 

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒วิชาสามัญ A-Level 70 % ชีววิทยา 25 % เคมี 20 % ฟิสิกส์ 10 % คณิตศาสตร์ 10% ภาษาอังกฤษ 15  %  ภาษาไทย 5 % สังคมศึกษา 5 % แต่ละวิชาคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

⇒วิชาเฉพาะ TPAT1 30%

  • จากเดิม 55 % ปรับเป็น ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 45 % 

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒500 บาท ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

รอบ1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *