รอบ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา2565

 

10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

เปิดรับสมัคร วันที่ 21 มีนาคม – 18 เมษายน 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

11. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

เปิดรับสมัคร วันที่ 21 มีนาคม – 18 เมษายน 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

12.โครงการ KMUTT International Admission โดยใช้คะแนน GAT-PAT <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

เปิดรับสมัคร วันที่ 21 มีนาคม – 18 เมษายน 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

1.โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

เปิดรับสมัคร วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู

 

3.โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

4. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

 

5.โครงการคัดเลือกตรง มจธ รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

 

6.โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒วิทยาลัยสหวิทยาการ

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

 

7.โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒คณะวิทยาศาสตร์

 

8. โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

9. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

*ไม่ใช้GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

เปิดรับสมัคร *ระเบียบการ กับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่ต่างกัน

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น