Breaking News

TCAS64 รอบที่2 แพทย์ พยาบาล ทันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรายละเอียด แพทย์ พยาบาล ทันตะ ในระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2564

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 แพทย์ พยาบาล ทันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

พี่นัทแก้ไข พยาบาลมีการกำหนดจังหวัดนะจ้า ได้เพิ่มเติมในลิงค์นี้ให้แล้ว ขออภัยน้องๆด้วย

 

กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 10-19 มีนาคม 2564

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 10 มีนาคม – 17 เมษายน 2564

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 10 มีนาคม – 17 เมษายน 2564

 

*********************************

ค้นหา TCAS  และรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

2.จำนวนรับทั้งหมด

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 27 ที่นั่ง

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  11 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPRD : Community Track)

⇒ผู้สมัครจะต้องอยู่ในพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และ

⇒ผู้สมัครและบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

⇒ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัด ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังวหัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ ชัยภูมิ บุรีรมย์ และสุรินทร์

 

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)

⇒ผู้สมัครจะต้องอยู่ในพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และ

⇒ผู้สมัครและบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดนั่นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมย์ สุรินทร์

⇒เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่่ตำกว่า 3.00  สำหรับเด็กซิ่วใช้ 6 เทอม

⇒เกรดเฉลี่ย 5 เทอม วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00  สำหรับเด็กซิ่วใช้ 6 เทอม

⇒มีคะแนนสอบวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน วิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

⇒เกรดเฉลี่ย คณิตศาสตร์ วิทยาศสาตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒สอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 20 % ฟิสิกส์ 20 % เคมี 20 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % รวม 100 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒สอบวิชา ภาษาไทย 7 % สังคมศึกษา 8 % คณิตศาสตร์1 15 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 20 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒สอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 20 % ฟิสิกส์ 20 % เคมี 20 % ชีววิทยา 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % รวม 100 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒รูปถ่าย

⇒ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 5 ภาคเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา หรือ มารดา

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับเด็กซิ่ว 6 ภาคเรียน

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒รูปถ่าย

⇒ใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 5 ภาคเรียน

⇒สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา หรือ มารดา

 

6.ค่าสมัครสอบ

⇒500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ2 มทส   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ2 มทส  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ2 มทส <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา TCAS64 รอบที่2 โควตา มทส <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *