Breaking News

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ2 ครั้งที่ 2

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 26 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ส่งเอกสารการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 26 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2565

รายงานตัวเข้าศึกษา : วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 

รอบ2 ครั้งที่ 1

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ : วันที่ 22 เมษายน 2565

ตรวจสุขภาพร่างกาย : วันที่ 25-26 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ2 ครั้งที่ 2

⇒กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 27 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ 5 คน จังหวัดศรีสะเกษ 16 คน จังหวัดยโสธร 6 คน

⇒กลุ่มลดเหลื่อมล้ำ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ 2 คน จังหวัดศรีสะเกษ 4 คน จังหวัดยโสธร 2 คน

 

รอบ2 ครั้งที่ 1

⇒กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 56 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี 17 คน จังหวัดอำนาจเจริญ 7 คน จังหวัดศรีสะเกษ 21 คน จังหวัดยโสธร 11 คน

⇒กลุ่มลดเหลื่อมล้ำ จำนวนรับ 12 ที่นั่ง ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี 4 คน จังหวัดอำนาจเจริญ 2 คน จังหวัดศรีสะเกษ 4 คน จังหวัดยโสธร 2 คน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

⇒ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

⇒ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ตั้งในอยู่จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

กลุ่มลดความลดเหลื่อมล้ำ 

⇒ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิสำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่สมัคร ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

⇒ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิสำเนาของผู้สมัคร

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดลือก

รอบ2 ครั้งที่ 2

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

⇒ภาษาไทย สังคมศึกษา วิชาละ 10 % คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี วิชาละ 15 % ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา วิชาละ 20 % คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน

 

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 

⇒ภาษาไทย สังคมศึกษา วิชาละ 10 % คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี วิชาละ 15 % ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา วิชาละ 20 % คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน

 

 

รอบ2 ครั้งที่ 1

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

⇒ภาษาไทย สังคมศึกษา วิชาละ 10 % คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี วิชาละ 15 % ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา วิชาละ 20 % คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 47 คะแนน

 

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 

⇒ภาษาไทย สังคมศึกษา วิชาละ 10 % คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี วิชาละ 15 % ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา วิชาละ 20 % คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 47 คะแนน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น