Breaking News

รอบ 2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 ครั้งที่2 โควตา ปีการศึกษา2566

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ 2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

 

<< รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่

 

<< รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ครั้งที่ 2 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

*ในเว็บมหาวิทยาลัย เริ่มรับ 15 มีนาคม นี้ ไม่ตรงกะประกาศรับสมัคร

สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 28 เมษายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ใช้ GAT 40 % A-Level วิชาคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ ใช้ TGAT 40 % A-Level วิชาคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 67 ที่นั่ง ปีนี้ 65 ที่นั่ง

ใช้ TGAT 10 % A-Level วิชา ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 % ภาษาอังกฤษ 10 % คณิตศาสตร์ 15 % ฟิสิกส์ 15 % เคมี 15 % ชีววิทยา 15 % GAT 10 %

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 88 ที่นั่ง ปีนี้ 36 ที่นั่ง

ใช้ TGAT 15 % TPAT3 15 % A-Level วิชาคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 104 ที่นั่ง

สาขาวิชา ฟิสิกส์ (ครู) ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

สาขาวิชา พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนวัติ ใช้ TGAT 100 %

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 14 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวล้อม ใช้ TGAT 70 % TPAT3 30 %

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ TGAT 30 % TPAT 30 % A-Level คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 104 ที่นั่ง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT3 A-Level คณิต1

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับ 6 ที่นั่ง

 

คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนรับ 114 ที่นั่ง

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับ 47 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการโรงแรมและบริการ ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต ใช้ TGAT 100 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 93 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ TGAT 100 %

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 73 ที่นั่ง

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ใช้ TGAT TPAT 21

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง ใช้ TGAT TPAT23

สาขาวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการวัฒนธรรม ใช้ TGAT

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางศาสตร์บัณฑิต ดนตรศึกษา ใช้ TGAT TPAT22

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 45 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

875 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัเลือก

คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

450 บาท ไม่เกิน 4 อันดับ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย 3×4 เซนติเมตร ไม่เกิน 2 mb

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

<< รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566 คลิกอ่านที่นี่

 

<< รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  คลิกอ่านที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *