รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น.  ปรับเป็น วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 26 เมษายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ ตัวจริง ใน MU-TCAS : วันที่ 26-27 เมษายน 2566 ตัวสำรอง : วันที่ 29 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2.โครงการที่เปิดรับ

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับทั่วประเทศ  จำนวนรับ 4 ที่นั่ง

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับทั่วประเทศ  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

โครงการพื่นที่ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง ปรับเป็น 60 ที่นั่ง

โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รับทั่วประเทศ จำนวนรับ ปีที่แล้ว 40 ที่นั่ง ปีนี้ 25 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับทั่วประเทศ

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 5 เทอม

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ชีววิทยา ไทย สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สัคร

⇒สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ชีววิทยา ไทย สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

เฉพาะโครงการพื้นที่

⇒กำลังศึกษาการศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทย์-คณิต  ในปีการศึกษาปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 5 เทอม

⇒โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) เพชรบุรี ราชบุรี และพิษณุโลก

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ชีววิทยา ไทย สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 25%
A-Level เคมี 10%
A-Level ชีววิทยา 10%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

 

โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

⇒เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทั้งนี้ ตอนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เช่นกัน)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติทั่วไป

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร  โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน <<คลิกอ่านและโหลดที่นี่>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก <<คลิกอ่านและโหลดที่นี่>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านและโหลดที่นี่>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพื้นที่ <<คลิกอ่านและโหลดที่นี่>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ 2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี <<คลิกอ่านและโหลดที่นี่>>

*มีอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดไว้ด้วยรีบไปทำได้เลยนะ

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0