Breaking News

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

พิมพ์ใบสมัคร  <<คลิกล็อคอินแล้วคลิกดังรูปด้านล่าง>>

-บางคนชื่อจังหวัด ตำบล อำเภอหายก็มีนะ

 

ตัวอย่างใบสมัคร

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 21-31 มีนาคม 2565

*ยังไม่เปิดรับสมัคร เนื่องจากระบบมีปัญหา

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 21-31 มีนาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภา่ษณ์ : วันที่ 21 เมษายน 2565

⇒ตรวจร่างกาย : วันที่ 22-26 เมษายน 2565

⇒ส่งเอกสารการสมัคร ผลตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 เมษายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 1,823 ที่นั่ง

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย 189 ที่นั่ง  ทันตสาธารณสุข 201 ที่นั่ง สาธารณสุขชุมชน 168 ที่นั่ง รังสีเทคนิค 15 ที่นั่ง , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42 ที่นั่ง ,  เวชระเบียน  41 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 676 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒2,499 ที่นั่ง

*รายละเอียดของจำนวนรับแต่ละที่ อยู่ในไฟส์ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ รังสีเทคนิค

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒เกรดเฉลี่ยตามประเภทที่น้องสมัคร

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

*เกรดเฉลี่ยตามประเภทที่น้องสมัคร

 

4.องค์ประกอบด้วย

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ รังสีเทคนิค

⇒GPAX 5 ภาคเรียน 40 %

⇒เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 60 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒GPAX 5 ภาคเรียน 40 %

⇒เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 60 %

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

⇒รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลจากรัฐ  <<คลิกโหลดที่นี่>>

⇒ใบรับรองหน่วยกิต <<คลิกโหลดที่นี่>>

อื่นๆ

 

⇒หนังสือรับรองบุตรอสม. เฉพาะบุตรอสม.  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

6.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

7.วิธีที่คิดคะแนนสอบ

ใครจะลงบรมที่ไหน มาตอบคำถามให้กลุ่มหน่อยนะ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

จำนวนคนลงพี่นัทเปิดให้ดู วันเสาร์นี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับของวิทยาลัย <<คลิกอ่านที่นี่>>

รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 2 โควตา สถาบันพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่ใช้สมัคร <<คลิกโหลดที่นี่>>

เว็บไซต์ รอบ 2 โควตา สถาบันพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น