Breaking News

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>> หรือ คณะสาธารณสุขศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>  หรือล็อคอินเข้าไปดู  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

 

 

เด็ก 67 ที่เข้ามาดู กรอกข้อมูลกันหน่อย ว่าจะลงบรมที่ไหนกันบ้างนะ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สถิติ คะแนนสอบ ผู้จะสมัครสอบ รอบ2 สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-9 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 19 มีนาคม 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 มีนาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์กับสถาบัน : วันที่ 27-31 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 : วันที่ 3 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเคิม ครั้งที่ 2 : วันที่ 11 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพิ่มเคิม ครั้งที่ 3 : วันที่ 19 เมษายน 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 8 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 เมษายน 2567

ตรวจร่างกาย : วันที่ 19-23 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด ปี65 1,823 ที่นั่ง ปี66 ปีนี้ 1,423 ที่นั่ง ปี67 1,386 ที่นั่ง ปรับเป็น 1,402 ที่นั่ง

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย  ทันตสาธารณสุข  สาธารณสุขชุมชน  รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,  เวชระเบียน, ฉุกเฉินทางการแพทย์, นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ ปี66 427 ที่นั่ง ปี67 743 ที่นั่ง

⇒คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิค ที่ละ 32 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ปี65 2,499 ที่นั่ง ปี66 1,850 ที่นั่ง ปี67 2,129 ที่นั่ง

*เฉพาะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 743 ที่นั่ง ปรับเป็น 758 ที่นั่ง สมัครได้  3 อันดับ 1โครงการ 1 หลักสูตร และ 3 สถานศึกษา อันดับสูงสุด พยาบาลศาสตร์ 1,386 ที่นั่ง ปรับเป็น 1,402 ที่นั่ง

แพทยศาสตร์ 96 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ 

 

ภาคเหนือ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวนรับ mou 42 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 34 ที่นั่ง บุตรอสม 4 ที่นั่ง กองทุนเสมา 7 ที่นั่ง  รวม 87 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จำนวนรับ mou 28 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 30 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง มูลนิธิพระเมตตราสมเด็จย่า 2 ที่นั่ง รวม 62 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวนรับ mou 25 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 30 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง มูลนิธิพระเมตตา 2 ที่นั่ง รวม 59 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวนรับ mou 27 ที่นั่ง มูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า 9 ที่นั่ง บุตรอสม 3 ที่นั่ง  รวม 39 ที่นั่ง

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวนรับ mou 3 ที่นั่ง  มูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า 11 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 1 ที่นั่ง รวม 25 ที่นั่ง

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก) จำนวนรับ  mou 4 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง มูลินธิพระเมตตราสมเด็จย่า 9 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 3 ที่นั่ง รวม 18 ที่นั่ง*ที่นี่ 3.9 ก็เคยสอบไม่ติดมาแล้ว ปล ที่นี่ บางปีคนสมัครน้อยกว่าจำนวนรับ เพราะรับน้อย คนเลยไม่กล้าสมัคร

 

วสส พิษณุโลก หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวนรับ mou 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 12 ที่นั่ง รวม 25 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวนรับ mou 10 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 5 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 8 ที่นั่ง รวม 24 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวนรับ mou 17 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง โยบายภาครัฐ 2ที่นั่ง รวม 21 ที่นั่ง

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวนรับ mou 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 12 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง กองทุนเสมาพัฒนา 4 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 1 ที่นั่ง รวม 19 ที่นั่ง

6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวนรับ mou 6 ที่นั่ง  มูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า 1 ที่นั่ง กองทุนเสมา 1 ที่นั่ง บุตรอสม 7 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 4 ที่นั่ง รวม 18 ที่นั่ง  ปี66 ที่นี่ 3500 /10000 ปีที่แล้ว สอบติดมาแล้ว 

7.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวนรับ  mou 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 8 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 7 ที่นั่ง รวม 17 ที่นั่ง

 

วสส ขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

วสส อุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 43 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ 

 

ภาคกลาง 

1.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี จำนวนรับ  mou 61 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 27 ที่นั่ง รพ.บ้านแพ้ว 10 ที่นั่ง บุตรอสม 5 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 1 ที่นั่ง รวม 104 ที่นั่ง * ที่นี่มีคนเคยได้ 1900/10000 เคยสอบติด พิมพ์ไม่ผิด

2.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง * ที่นี่มีคนเคยได้ 3400/10000 เคยสอบติด

3.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวนรับ mou 66 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 15 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง รวม 83 ที่นั่ง * ที่นี่มีคนเคยได้ 2900/10000 เคยสอบติด

4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวนรับ mou 65 ที่นั่ง ปรับเป็น 67 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 10 ที่นั่ง บุตรอสม 1 ที่นั่ง  รวม 78 ที่นั่ง * ที่นี่มีคนเคยได้ 3200/10000 เคยสอบติด

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  จำนวนรับ mou 53 ที่นั่ง ปรับเป็น 54 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 10 ที่นั่ง  บุตรอสม 4 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 1 ที่นั่ง กองทุนเสมาพัฒนา 3 ที่นั่ง รวม 71 ที่นั่ง

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ mou 53 ที่นั่ง ปรับเป็น 54 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 15 ที่นั่ง  รวม 69 ที่นั่ง

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวนรับ mou 38 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 5 ที่นั่ง บุตรอสม 1 ที่นั่ง รพ.ชลประทาน 20 ที่นั่ง  รวม 66 ที่นั่ง *บางปีที่นี่คะแนนไม่สูง ทำให้บางปีคนแห่ไปสมัครเยอะ

8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง ) จำนวนรับ mou 51 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 10 ที่นั่ง มูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า 2 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 1 ที่นั่ง รวม 64 ที่นั่ง  * ที่นี่มีคนเคยได้ 2500/10000 เคยสอบติด

9.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวนรับ  mou 40 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 16 ที่นั่ง บุตรอสม 6 ที่นั่ง รวม 62 ที่นั่ง * ปี63-65 พี่แอดมินแนะนำที่นี่ ถ้าลงมีโอกาสติดสูงมาก

10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์) จำนวนรับ mou 39 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 5 ที่นั่ง  บุตรอสม 3 ที่นั่ง รวม 48 ที่นั่ง

11.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี จำนวนรับ mou 30 ที่นั่ง ปรับเป็น 31 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 5 ที่นั่ง รวม 36 ที่นั่ง

12.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  mou 13 ที่นั่ง ปรับเป็น 16 ที่นั่ง บคคลทั่วไป 10 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 1 ที่นั่ง รวม 27 ที่นั่ง  * ที่นี่คะแนนสูงทุกปี ยกเว้น ปี63 มีคนเคยได้ 2700/10000 เคยสอบติด ปี65-66 คนเลยแห่เข้าที่นี่ทำให้คะแนนสูงมาก 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รังสีเทคนิค เวชระเบียน การแพทย์แผนไทยบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ

วสส สุพรรณบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ 

 

ภาคตะวันออก 

1.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวนรับ mou 57 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 15 ที่นั่ง บุตรอสม 4 ที่นั่ง รวม 76 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จำนวนรับ mou 21 ที่นั่ง บุตรอสม 4 ที่นั่ง  รวม251 ที่นั่ง

 

วสส ชลบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยบัณฑิตเวชระเบียน

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุ

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ 

 

ภาคใต้ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวนรับ mou 35 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 30 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง กองทุนเสมา 6 ที่นั่ง นโยบายภาครัฐ 1 ที่นั่ง รวม 73 ที่นั่ง * ที่นี่มีคนเคยได้ 2600/10000 สอบติด

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี จำนวนรับ mou 34 ที่นั่ง บุตรอสม 5 ที่นั่ง  รวม 39 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวนรับ mou 21 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป 10 ที่นั่ง  บุตรอสม 2 ที่นั่ง รวม 33 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวนรับ mou 25 ที่นั่ง บุตรอสม 2 ที่นั่ง รวม 27 ที่นั่ง

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวนรับ mou 11 ที่นั่ง ปรับเป็น 12 ที่นั่ง บุตรอสม 3 ที่นั่ง รวม 15 ที่นั่ง

 

 

วสส ตรัง หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  เวชระเบียน

วสส ยะลา หลักสูตรสาธารณสุขชุมชนทันตสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉุกเฉินทางการแพทย์

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ 

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ รังสีเทคนิค

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ตามประเภทที่น้องสมัคร

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน ตามหลักเกณฑ์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือ นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง

 

อย่ในกลุ่มจังหวัด

⇒จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร

⇒จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต

⇒จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคิรีขันธ์

 

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ฉุกเฉินการแพทย์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

*เกรดเฉลี่ยตามประเภทที่น้องสมัคร

 

*บุคคลทั่วไป สมัครได้ทั่วประเทศ

 

4.องค์ประกอบด้วย

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

GPA 5 ภาคเรียน  30 %

GPA วิทย์ 10 % คณิต 10 % ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %

สอบสัมภาณ์

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

สาขาวิชา รังสีเทคนิค  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉุกเฉินการแพทย์

GPA 6 ภาคเรียน 20 %

GPA  คณิต 10 %  ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 40 % TPAT 1 20 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

*สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GPA 6 ภาคเรียน 20 %

GPA  คณิต 10 %  ภาษาอังกฤษ 10 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %  TPAT1 หรือ TPAT3  20 %

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

⇒A-Level ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒GPAX 6 ภาคเรียน 20 %

⇒เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 20 % และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 20 %

คะแนนสอบ TGAT 40 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

*โรงเรียน mou ประมวลผลจะพิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอันดับแรก

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒รูปถ่ายหน้าตรง

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

⇒รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลจากรัฐ  <<คลิกโหลดที่นี่>>

⇒ใบรับรองหน่วยกิต <<คลิกโหลดที่นี่>> เฉพาะู้สมัครที่ใช้ รบ.1 หรือ ปพ.1 5 ภาคการศึกษา

อื่นๆ

 

⇒หนังสือรับรองบุตรอสม. เฉพาะบุตรอสม.  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

6.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เด็ก 67 ที่เข้ามาดู กรอกข้อมูลกันหน่อย ว่าจะลงบรมที่ไหนกันบ้างนะ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 2 โควตา สถาบันพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่ใช้สมัคร จำนวนรับ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ รอบ 2 โควตา สถาบันพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. คณะแพทย์รับเด็กซิ่วไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0