Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1 รับสมัครออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัคร 12 ก.พ. – 23 เม.ย.2566 https://admission.pnru.ac.th/info/announce
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวิธีการสอบ 26 เม.ย.2566 https://admission.pnru.ac.th/info/announceapply
3 สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 28 เม.ย.2566 ตามวิธีการสอบและสถานที่สอบที่ประกาศในวันประกาศรายชื่อ
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 30 เม.ย.2566 https://admission.pnru.ac.th/info/announceapply
5 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas.com 4 – 5 พ.ค.2566 www.mytcas.com
6 สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas.com 6 พ.ค.2566 www.mytcas.com
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พ.ค. 2566 https://admission.pnru.ac.th/info/announceapply
8 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 9 – 16 พ.ค. 2566 1.ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (พิมพ์ใบชำระเงินไปยื่น) 2.ชำระเงินที่ งานการเงิน มรภ.พระนคร อาคาร 4 ชั้น 3 เวลา 09.00 – 16.00 น.ทุกวันทำการปกติ 3.ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ (สแกนคิวอาร์โคด ในใบแจ้งชำระเงิน)

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู  

สาขาวิชา พลศึกษา พระพุทธศาสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ดนตรีศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ นาฏศิลป์ศึกษา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา การประถมศึกษา   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒TPAT5

สาขาดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษา มีการสอบปฏิบัติ

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิติกส์ เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมพลังงาน  การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ, GPAX

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ การพัฒนาชุมชน ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ตะวันตก นาฏศิลป์และการละคร นิติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ พุทธอภิธัมมศาสตร์  ภาษาจีนธุรกิจ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาที่เปิดรับ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยหม่ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น วิทยาการการผลิตชมชนท้องถิ่น เทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วัสดุศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่มีการกำหนดเกรดขั่นต่ำทุกสาขา

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาที่เปิดรับ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวการโรงแรม  บัญชีบัณฑิต การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจการบิน การจัการธุรกิจการค้าสมัยใหม เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว(หลักสูตร2ภาษา) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

TPAT5 เฉพาะครุศาสตร์

 

5.ค่าสมัครสอบ

100 บาท ที่ธนาคาร กรุงไทย ทหารไทยธนชาติ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย

 

รายละเอียเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครและสาขาที่ระบุไว้ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็๋บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *