Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Breaking News
Home / รับตรง/TCAS / TCASพร้อมทุน62 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2562

TCASพร้อมทุน62 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2562

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCASพร้อมทุน62 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2562

 

เส้นทางพิชิตฝัน

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ ,การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการ)

 

คณะดำเนินการเอง

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศส , บ้านและชุมชน , ปรัชญา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร,จิตวิทยาคลีนีค,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน ,ภาษาจีน ภาคพิเศษ,ภาษาไทย,การท่องเที่ยว,การท่องเที่ยว ภาคพิเศษ,ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

⇒คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ ,สังคมศึกษา , ,พลศึกษา,การประถมศึกษา,ชีววิทยา,เคมี,คณิตศาสตร์

*โครงการที่เข้าร่วมผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

⇒คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์,จิตรกรรม,ประติมากรรม,ศิลปะไทย,การออกแบบ,ศิลปะการถ่ายภาพ,สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ,สหศาสตร์ศิลป์,ศิลปะการดนตรีและการแสดง

⇒คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภูมิศาสตร์,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,อาเซียนศึกษา

⇒คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี,ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา ,ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์,ธรณึวิทยา,อัญมณีวิทยา,คณิตศาสตร์ สถิติ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์  มีทุนเรียนการศึกษา

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเหมืองแร่,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย(นานาชาติ),เครื่องกล (ภาคพิเศษ),วิศวกรรมอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ),วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ),

⇒คณะแพทยศาสตร์

⇒คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ  มีทุนเรียนการศึกษา

⇒คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร,พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/กีฏวิทยา/โรคพืช/ฯลฯ

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,กิจกรรมบำบัด,กายภาพบำบัด,รังสีเทคนิค

⇒คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร,วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ,เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,เทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

⇒คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปกติ,หลักสูตรสามภาษา,ภาคพิเศษ

⇒คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปกติ ,โครงการควบสองปริญญา,ภาคพิเศษ,นานาชาติ

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ)4ปี

⇒คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มีทุนเรียนการศึกษา

⇒คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา การเมืองการปกครอง,รัฐประศาสนศาสตร์,การระหว่างประเทศ

⇒คณะนิติศาสตร์

⇒วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชา แอนิเมชั่นและเกม,การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

4,343 ที่นั่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบวิชาสามัญ ตามคณะและสาขาระบุไว้

อื่นๆตามคณะและสาขาระบุไว้

เช็คเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการหน้าที่ 12 -277  หรือไปค้นหาเว็บไซต์ค้นหาคณะและสาขาที่เปิดรับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 Portfolio <<คลิกที่นี่>>

หรือ

*เว็บไซต์ค้นหาคณะและสาขาที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    <<คลิกที่นี่>>   แนะนำให้ดูตรงส่วนมากกว่ามากกว่าระเบียบการ

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   <<คลิกที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

อย่าลืมอ่านระเบียบการรับสมัครให้ดีๆก่อนสมัครนะจ้า ย้ำห้ามลืมสมัครสอบGAT-PAT และวิชาสามัญโดยเด็ดขาดนะ

——————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *