Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2566

แก้ไขเอกสารการสมัครให้ถูกต้อง : ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 28 เมษายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 600 ที่นั่ง

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
– สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับ 223 ที่นั่ง ประกอบด้วย
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
– สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

–สาขาจุลชีววิทยา

–สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์

–สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

–สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนรับ 250 ที่นั่ง ประกอบด้วย
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
– สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 120 ที่นั่ง ประกอบด้วย
– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
– สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

 

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล จำนวนรับ 50 ที่นั่ง ประกอบด้วย
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

 

หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม)
หลักสูตรนอกเวลา (เมคคาทรอนิกส์, พรีซิชั่น, โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
– ปวช., ม. 6
– ปวส., ป.ตรี

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,440 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรืออาชีวะ ตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามาขาระบุไว้

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และ A-Level

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประกาศรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *