Breaking News

รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2567

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2567

 

 

# หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-10 13:51:35 }
รายละเอียด
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-06 06:44:41 }
รายละเอียด
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-09 07:59:31 }
รายละเอียด
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2โควตาบุตรบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 09:24:38 }
รายละเอียด
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบ 2 สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑลจังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 09:19:53 }
รายละเอียด
6 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (คณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:31:55 }
รายละเอียด
7 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (คณะบริหารธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 11:37:11 }
รายละเอียด
8 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ) ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:31:13 }
รายละเอียด
9 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง) ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:30:43 }
รายละเอียด
10 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:29:34 }
รายละเอียด
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:43:25 }
รายละเอียด
12 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:32:06 }
รายละเอียด
13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะ บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 11:41:55 }
รายละเอียด
14 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:33:53 }
รายละเอียด
15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับปริญญาตรี โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี แบบโควตา รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 08:33:08 }
รายละเอียด
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะเทคโนโลยการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 10:04:26 }
รายละเอียด
17 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-05 10:04:05 }
รายละเอียด
18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-04 09:09:59 }
รายละเอียด
19 Interview Candidate Announcement TCAS 2 International Academy of Aviation Industry (IAAI) Academic Year 2024
{ 2024-04-03 15:55:44 }
รายละเอียด
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับปริญญาตรีแบบโควตา รอบที่ 2 โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-03 10:41:00 }
รายละเอียด
21 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2567
{ 2024-04-04 15:50:21 }
รายละเอียด

 

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 27 มีนาคม 2567

 

⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่อกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอาหาร,วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

⇒ หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงไฟฟ้ากำลัง แขนงการสื่อสารและข้อมูล แขนงอิเล็กทรอนิกส์ แขนงแมคคาทรอนิกส์ ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรรมการเงิน

⇒หลักสูตร 2 ปริญญา วิศวกรรมระบบไอโททีและสารสนเทศ + ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

⇒จังหวัดชุมพร สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบข้อเขียน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.คณะวิทยาศาสตร์

 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567

*เฉพาะโครงการที่กำหนด

 

⇒หลักสูตรปกติ สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถิติประยุกต์

⇒หลักสูตรนาชาติเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบข้อเขียน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร mou <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผู้ที่โดดเด่นทางกีฬา <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567

*เฉพาะโครงการที่กำหนด

 

 

⇒สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการสมาร์ตฟาร์ม การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรบัสมัคร รอบ2 โควตาเรียนดี <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

 

⇒สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรม, การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน, ครุศาสตร์การออกแบบ, ครุศาสตร์วิศวกรรม, ครุศาสตร์เกษตร

 

องค์ประกอบใช้คัดเลือก

สอบออนไลน์ ความถนัดทางวิชาชีพครู ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตาสถานศึกษาจัดสรร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผู้ที่โดดเด่นทางกีฬา <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.คณะอุตสาหกรรมอาหาร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร (นานาชาติ)

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผู้ที่โดดเด่นทางกีฬา <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร คณะอุตสาหกรรมอาหาร <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบัน และมีความสามารถด้าน AI หรือวิทยาการคำนวณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ โควตาผู้มีความรู้หรือความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) <คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตา นักศึกษาพิการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผู้ที่โดดเด่นทางกีฬา <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สาขาวิชา วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2567

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒สอบสัมภาษณ์

 

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

6.คณะบริหารธุรกิจ

สมัครทางออนไลน์ : ตามโครงการะบุไว้ แต่ละโครงการเปิดไม่เหมือนกัน

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567

*เฉพาะโครงการที่กำหนด

 

หลักสูตรที่เปิดรับ บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตา mou <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผู้ที่โดดเด่นทางกีฬา <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตาสถานศึกษาจัดสรร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

7.คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : แต่ละโครงการหมดเขตเหมือกนัน

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตาเรียนดี คณะศิลปศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

8.วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

สมัครทางออนไลน์ : แต่ละโครงการหมดเขตเหมือกนัน

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาผู้ที่โดดเด่นทางกีฬา <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

9.วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  จำนวนรับทั้งหมด 510 ที่นั่ง

 

เริ่มเปิดรับสมัคร : แต่ละโครงการหมดเขตเหมือกนัน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ (แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์,การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง) นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 

ระเบียบการรับสมัคร โควตา mou <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตานักเรียนในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลาง วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร โควตาทายาทเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

10.ทุนบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 

กำหนดการเบื้องต้น อ่านต่อระเบียบการ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2567

 

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

 

รายละเอียดของทุน

ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ได้รับการยกเว้นค่าที่พักตลอดระยะการเวลาศึกษา

 

รายละเอียดเพิมเติม

ระเบียบการรับสมัคร  ทุน โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบ2 ลาดกระบัง  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

วิธีสมัคร

1.กดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูล เท่านั่นก็เสร็จแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0