Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ : **วันที่ 26 พฤษภาคม 2567**

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา การประถมศึกษา การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา  การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT5

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ นาฏยศิลป์ศึกษา สังคมศึกษา  ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT5

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย ใช้คะแนนสอบ TPAT5

สาขาวิชา ครีเอทีฟกราฟิก นาฏยศาสตร์การแสดง นิติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา รัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ GPAX 100 %

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ BSRU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ธุรกิจดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบัญชี ,นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน, นวัตกรรมการท่องเที่ยว การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง ภาพยนตร์ บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง ใช้ GPAX 100 %

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา ใช้ GPAX 100 %

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์  ใช้ TGAT TPAT5

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ TGAT

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม วิทยาศาสตร์การแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เคมีผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรมชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร , แอนิเมนชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์ หุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ) เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีสุขภาพ สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ ชีววิทยาการแพทย์ อาชีวอานมัยและความปลอดภัย ใช้ GPAX 100 %

สาขาวิชา  เทคนิคการแพทย์  ใช้ TGAT A-Level เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT3

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา การประกอบและบริการอาหาร การออกแบบระบบโลจิสติกส์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมศิลป์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ การจัดการคลังสินค้า การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ใช้ GPAX 100 %

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,279 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบ ตามสาขากำหนด

 

5.ค่าสมัครสอบ

ปี67 ฟรี

 

ปี66 ลงไป

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

 

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67       รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

 

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67 รอประกาศ

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0