Breaking News

รอบ3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

น้องๆจะลงบรมที่ไหนบ้าง หรือ พยาบาลที่ไหนบ้าง เข้ามาตอบในนี้กันหน่อย <<คลิกกรอกข้อมูลที่นี่>>

 

คะแนนย้อนหลัง รอบ3 แอดมิชชั่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร :  วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : **วันที่ 27 พฤษภาคม 2566**

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

รายงานตัว : วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ปีนี้ 1,181 ที่นั่ง

ปีที่แล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของเดิม 210 ที่นั่ง ปรับใหม่ 608 ที่นั่ง  อื่นๆ 112 ที่นั่ง

*จำนวนรับทั้งหมด ยังไม่รวม ผู้ที่สละสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ2 เดือนพฤษภาคมนี้ 

ไม่ต้องตกใจนะ ทำไมจำนวนรับน้อย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ภาคเหนือ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 28 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ปีนี้ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 14 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีนี้ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 27 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 7 ที่นั่ง  ไม่มีการปรับจำนวนรับ

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ปีนี้ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง  ปีที่แล้ว จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 17 ที่นั่ง 

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก)  ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง

 

วสส พิษณุโลก หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 21 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 11 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 60 ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ไม่มีการปรับจำนวนรับ

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี) ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 14 ที่นั่ง  ปีที่แล้ว  จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ไม่มีการปรับจำนวนรับ

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ไม่มีการปรับจำนวนรับ

6.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง  ไม่มีการปรับจำนวนรับ

 

วสส ขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 77 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 6 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

วสส อุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน12 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 13 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

 

ภาคกลาง 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 26 ที่นั่ง ปีที่แล้ว  จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 58 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง ) ปีนี้ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง ปีที่แล้ว  จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 34 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง  ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 44 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ปีนี้ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 32 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 31 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ ปีนี้ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 32 ที่นั่ง ปีที่แล้ว  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 36 ที่นั่ง 

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 19 ที่นั่ง  

7.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 21 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 47 ที่นั่ง 

8.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี ปีนี้ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 34 ที่นั่ง 

8.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี ปีนี้ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 16 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 6 ที่นั่ง เป็น 11 ที่นั่ง 

10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี ปีนี้ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง

11.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์) ปีนี้ 10 ที่นั่ง ปรับเป็น 27 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ไม่มีการปรับจำนวนรับ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ว รังสีเทคนิค 4 ที่นั่ง เวชระเบียน 30 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 53 ที่นั่ง

วสส สุพรรณบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน26 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 29 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออก 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ปีนี้ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 23 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง เป็น 13 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่แล้ว  จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 33 ที่นั่ง เป็น 13 ที่นั่ง 

 

วสส ชลบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 5 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 12 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 41 ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี 17 ที่นั่ง

 

ภาคใต้ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปีนี้ 10 ที่นั่ง ปรับเป็น 28 ที่นั่ง  ปีที่แล้ว  จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 17 ที่นั่ง 

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ปีนี้ 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง 

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปีนี้ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง 

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีนี้ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 16 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง 

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี ปีนี้ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 22 ที่นั่ง ปีที่แล้ว จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง 

 

วสส ตรัง หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  99 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 14 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 45 ที่นั่ง เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

วสส ยะลา หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 9 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 12 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 46 ที่นั่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 38 ที่นั่ง ฉุกเฉินทางการแพทย์ 27 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

หลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกรดเฉลี่ย 10%
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 40%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 10%
A-Level ฟิสิกส์ 6%
A-Level เคมี 7%
A-Level ชีววิทยา 7%
A-Level สังคมศาสตร์ 5%
A-Level ภาษาไทย 5%
A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ ด้านบนเป็นค่าน้ำหนักนะ

 

สาขาวิชา ปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ รังสีเทคนิค

เกรดเฉลี่ย 10%
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 20%
วิชาเฉพาะกสพท (TPAT1) 20%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 10%
A-Level ฟิสิกส์ 10%
A-Level เคมี 10%
A-Level ชีววิทยา 10%
A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

 

สาขาวืชา สาธารณสุขชุมชน การแพทย์แผนไทย ทันตสาธารณสุข

เกรดเฉลี่ย 20%
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 40%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 10%
A-Level สังคมศาสตร์ 10%
A-Level ภาษาไทย 10%
A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

*เนื่องจากประกาศรับสมัครตรงกัน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศฉบับเต็ม รอบ3 บรม อีกรอบนะ

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ TCAS รอบ3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

คะแนน บรม ย้อนหลัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

น้องๆจะลงบรมที่ไหนบ้าง หรือ พยาบาลที่ไหนบ้าง เข้ามาตอบในนี้กันหน่อย <<คลิกกรอกข้อมูลที่นี่>>

 

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0