Breaking News

รอบ3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ3 Admission ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะศิลปศาสตร์

เฉพาะสาขาไม่ใช้ A-Level การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อุตสาหกรรมการบริการการบิน พลศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เฉพาะสาขาไม่ใช้ A-Level วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีบริหารก่อสร้าง

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชา การผลิตพืช สัตวศาสตร์ ประมง เทคโนโลยีภูมิทัศน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การตลาด-การตลาด การตลาด-การค้าปลีก การตลาด-การจัดนิทรรศการและการตลาดเชิงกิจกรรม การจัดการ-การจัดทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ-นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน การเงิน บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหาร(นานาชาติ) ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เฉพาะสาขาไม่ใช้ A-Level การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เฉพาะสาขาไม่ใช้ A-Level จิตกรรม ทัศนศิลป์ ศิลปะไทย ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบภายใน นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย นาฏศิลป์ไทยศึกษา ศิลปศึกษา

 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เฉพาะสาขาไม่ใช้ A-Level เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เฉพาะสาขาไม่ใช้ A-Level เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด ฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร การจัดการและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เฉพาะสาขาไม่ใช้ A-Level สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน

 

คณะการแพทย์บูรณาการ

สาขาวิชา สุขภาพและความงาม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

*สาขาที่ไม่ได้เขียน ใช้ทั้ง TGAT TPAT และA-Level

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0