Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก ในระบบ TCAS6 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2565 สมัครที่เว็บไซต์ทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร : 2 – 10 พ.ค. 65

ประกาศผล :

– ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65

– ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas :

– ครั้งที่ 1 : 18 – 19 พ.ค. 65

– ครั้งที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ : 2 – 13 มิ.ย. 65

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

คณะนิติศาสตร์   จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา หรือ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด คณะนิติศาสตร์   จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี  ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวนรับทั้งหมด 18 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา พลศึกษา คณิตศาสตร์

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

เรียนที่สงขลา จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญาตรี)

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวรนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พลศึกษา(สงขลาหรือพัทลุง) ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนับทัั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการสังคม , การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

 

คณะนิติศาสตร์   จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ของปีที่แล้ว

รอบที่3 Admission 1 807 ที่นั่ง

รอบที่3 Admission2 568 ที่นั่ง

 

ของปีนี้ รอประกาศอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอประกาศ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบ 3 Admission

 

 

5.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 127.5 บาท

2 อันดับ 170 บาท

3 อันดับ 212.5 บาท

4 อันดับ 255 บาท

5 อันดับ 340 บาท

6 อันดับ 425 บาท

7 อันดับ  510 บาท

8 อันดับ  595 บาท

9 อันดับ  680 บาท

10 อันดับ  765 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่3 Admission ม.ทักษิณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่3 Admission  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————

สำหรับน้องที่ต้องการข่าวสารและพูดคุยกัน สำหรับกลุ่ม ม.ทักษิณ เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

One comment

  1. ผมไม่มีคะแนนgatครับ แต่อยากเรียนที่ม.ทักษิณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น