Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒รับสมัคร : วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด 315 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ (การท่องเที่ยว/การโรงแรม) ,หสักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ,บริหารธุรกิจการเงิน,บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์),บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์),บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล),หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์,  คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 43 คน <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรกายภาพบำบัด,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์,หลักสูตรเทคนิคการแพทย์(Bilingul)  คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม,หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ,หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ, ,หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล,นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์  คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม  ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้ GPAX วิชาสามัญ ชีววิทยา เคมี คณิต อังกฤษ PAT2

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรภาษาไทย,หลักสูตรภาษาอังกฤษ, ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

หลักสูตรภาษาจีน, ใช้ วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษอังกฤษ PAT7.4

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1 ที่นั่ง รอระเบียบการ

 

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 35 ที่นั่ง   <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรนิติศาสตร์,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์,หลักสูตรรัฐศาสตร์ คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์,หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อุครราชกุมารี จำนวนรับ 10 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ใช้วิชา PAT1 PAT2 วิชาสามัญ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 170 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จำนวนรับ 2 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ ใช้วิชา GPAX สามัญ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  จำนวนรับ 30 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรการออกแบบภายใน,หลักสูตรสถาปัตยกรรม คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลังเคลียริ่งเฮาส์รอบ2

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามสาขาระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 127.5 บาท

2 อันดับ 170 บาท

3 อันดับ 212.5 บาท

4 อันดับ 255 บาท

5 อันดับ 340 บาท

6 อันดับ 425 บาท

7 อันดับ  510 บาท

8 อันดับ  595 บาท

9 อันดับ  680 บาท

10 อันดับ  765 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 ของแต่ละสาขา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น