Breaking News

TCAS61 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศคุณสมบัติ,เกณฑ์การคัดเลือกและจำนวนรับ ในระบบTCAS 61 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน โดยจะสมัครที่เว็บไซต์ทปอ.ปีการศึกษา2561

 

เส้นทางพิชิตฝัน

*เปิดรับสมัคร : วันที่9-13 พฤษภาคม 2561

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ,ฝรั่งเศส,ประวัติศาสตร, บ้านและชุมชน ,สารสนเทศศึกษา,จิตวิทยาคลีนิค,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,ภาษไทย,ภาษาญี่ปุ่น, ปรัชญา ,ภาษาจีน ,การท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวภาคพิเศษ,ภาษาจีนภาคพิเศษ,ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

⇒คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ประถมศึกษา,ภาษาไทย/สื่บสานภาษาไทย,สังคมศึกษา/ส่งเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา

⇒คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์,จิตรกรรม,ประติมากรรม,ศิลปะไทย,การออกแบบ,ศิลปะการถ่ายภาพ,สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ,สหศาสตร์ศิลป์,ศิลปะการดนตรีและการแสดง

⇒คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภูมิศาสตร์,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

⇒คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา าเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี,ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา,ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ,ธรณีวิทยา ,อัญมณีวิทยา,คณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเหมืองแร่,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย(นานาชาติ),วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ,เครื่องกล ภาคพิเศษ,วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ,วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

⇒คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/กีฏวิทยา/โรคพืช/ฯลฯ,เศรษฐศาสตร์เกษตร

⇒คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,กิจกรรมบำบัด,กายภาพบำบัด,รังสีเทคนิค

⇒คณะพยาบาลศาสตร์ ,หลักสูตรปกติ ,หลักสูตรนานาชาติ

⇒คณะแพทยศาสตร์

⇒คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒คณะเภสัชศาสตร์

⇒คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร,วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ,เทคโนโลยีการบรรจุ,เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

⇒คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรปกติ,ภาคพิเศษ ,

⇒คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปกติ,หลักสูตรควบสองปริญญา,หลักสูตรนานาชาติ

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (นานาชาติ)4ปี

⇒คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปกติ ,หลักสูตรควบสองปริญญา

⇒คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา การเมืองการปกครอง,รัฐประศาสนศาสตร์,การระหว่างประเทศ

⇒คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรปกติ,ภาคพิเศษ

⇒วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชา แอนิเมชั่นและเกม,การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

 

2.โครงการที่เปิดรับ

⇒รับตรงร่วมกัน

⇒โครงการเด็กดีมีที่เรียน

⇒โครงการคัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⇒โครงการกสพท.

⇒โครงการรับนักเรียนพิการ

 

3.จำนวนรับทั้งหมด

⇒3,824 ที่นั่ง

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒มีคะแนนสอบตามทีั่คณะและสาขาระบุไว้

 

5.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒GAT-PAT ตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒วิชาสามัญตามคณะและสาขาระบุไว้

 

6.สาขาที่ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

⇒พยาบาลศาสตร์

⇒เทคนิตการแพทย์

⇒CAMT

⇒บริหารภาคพิเศษ

⇒อุตสาหกรรมการเกษตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปลี่ยนแปลงจำนวนรับรอบที่3  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   คลิกที่นี่

เว็บไซต์สมัครรอบที่3 ทปอ  คลิกสมัครที่นี่

การส่งเอกสารแนบเพิ่มเติม TCAS รอบที่ 3 (เฉพาะบางคณะ ให้อ่านระเบียบการฯ/แนบท้ายประกาศ)

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

>>คลิกติดตามข่าวทางfacebook<<

>>คลิกติดตามข่าวทางline<<

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

อยากรู้รับตรงไหน สามารถคลิกรูปตรามหาวิทยาลัยด้านล่างเลยนะ

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

One comment

  1. พีนัทคับ ทำไม่คลิกดูระเบียดไม่ได้คับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *