Breaking News

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ปีการศึกษา2563 สมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,รัฐศาสตรบัณฑิต

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %

 

โรงเรียนการเรือน

สาขาวิชา การกำหนดและการประกอบอาหาร,คหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพ สุพรรณบุรี) ,เทคโนโลยีการประกอบอาการและบริการ (กรุงเทพ สุพรรณบุรี ตรัง ลำปาง),เทคโนโลยีอาหาร,อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 10 % PAT1 10 % PAT2 30 %

GAT 20 % PAT2 30 % เฉพาะ สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

 

คณะการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิชา การจัดการงานบริการ นานาชาติ ,การท่องเที่ยว,ธุรกิจการบิน (กรุงเทพ ลำปาง),การโรงแรม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %

 

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา การประถมศึกษา,การศึกษาปฐมวัย(กรุงเทพ สุพรรณบุรี นครนายก ลำปาง) ,ประถมศึกษา (สุพรรณบุรี)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 20 % PAT5 30 %

 

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 20 % PAT2 30 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาและการสื่อสาร,ภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ, การจัดการบัณฑิต,การตลาด,การบริการลูกค้า,บัญชีบัณฑิต,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน -อาเซียน),เลขานุการทางการแพทย์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 50 %  เฉพาะ นิเทศศาสตร์

GAT 30 % PAT1 20 %  ทุกสาขาไม่รวมนิเทศศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สุพรรณบุรี),อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX 20 % O-NET 30 %

GAT 10 %  PAT1 20 % PAT2 20 %  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

GAT 10 % PAT2 30 % อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศอย่างเป็นทางการ ตอนใกล้เปิดรับสมัครอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

มีแผนการเรียนและหน่วยกิตตามคณะและสาขาระบุไว้

มีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาระบุไว้

 

4.ค่าสมัครสอบ

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง TCAS  ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น