รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*หรือ บางคณะทยอยส่งทางอีเมล์

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อ : วันที่ 8 มิถุนายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing house : วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 65 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอกสถิติศาสตร์ สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล) เคมี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 36 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา วิศวกรรมกระบวนการเคมี (นานาชาติ) วิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ)

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 73 ที่นั่ง<<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา การประมง เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา ปฐมพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน โรคพืชวิทยา)

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับ 16 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

วิชาเอก การสอนภาษาไทย ดนตรีศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา รังสีเทคนิค

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 16 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง<<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ปกติ นานาชาติ พิเศษ

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ 112 ที่นั่ง<<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีระบบการผลิตและการัจดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีธรณี

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 6 ที่นั่ง<<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง<<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นานาชาติ

สาขาวิชา ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกดนตรีตะวันตก ) ทัศนศิลป์ นวัตกรรมทางศิลปะทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยนานาชาติ  จำนวนรับ 70 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา การจัดการการท่องเทีย่ว การระหว่างประเทศ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วารสารระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก  การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา เศรษฐศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง การจัดการการเงินและการคลัง การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง<<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะสหวิทยาการ  เรียนที่หนองคาย จำนวนรับ 595 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขาวิชา นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอก การเงินธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จำนวนรับ 6 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0