Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

กำหนดการรับสมัคร รอบ4 บรม 67

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5-9 มิถุนายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย เวชระเบียน รังสีเทคนิค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรนวัตกรรมและการสื่อสารสุขภาพ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด ของปี65 และปี66 ปี67 รอประกาศ

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปี65 91 ที่นั่ง ปรับเป็น 138 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 49 ที่นั่ง ปรับเป็น 69 ที่นั่ง รวมโครงการอื่นๆ 78 ทีนั่ง ปรับเป็น 96 ที่นั่ง

 

ภาคกลาง จำนวนรับ ปี65 55 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง ปี66 44 ที่นั่ง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  ปี65 14 ที่นั่ง ปรับเป็น 16 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง อื่นๆ 1 ที่นั่ง

*ที่นี่ คะแนน 3,000 รอบสุดท้ายเคยมีคนสอบติด ในปี 62

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ปี65 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง ปี66 ไม่เปิดรับ  ปรับเป็น รับ 1 ที่นั่ง

*ที่นี่ คะแนน 3,600 รอบสุดท้าาย เคยมีคนสอบติด ในปี 61  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปี65 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง อื่นๆ 1 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ปี65 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 5 ที่นั่ง อื่นๆ 1 ที่นั่ง

*ที่นี่ คะแนน 2,800 รอบสุดท้าาย เคยมีคนสอบติด ในปี 61

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ปี65 ก่อนหน้าไม่ประกาศรับ ปรับเป็น 5 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 2 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ปี65 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 2 ที่นั่ง อื่นๆ 15 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพชรบุรี 65 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ปี65 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง ปี66 ไม่เปิดรับ ปรับเป็น 1 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง อื่นๆ 4 ที่นั่ง

*ที่นี่ คะแนน 3,000 รอบสุดท้ายเคยมีคนสอบติด ปี63

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 2 ที่นั่ง ปี65 ปรับเป็น 6 ที่นั่ง ปี66 ไม่เปิดรับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 2 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ปี65 1 ทีนั่ง โครงการนโยบายหน่วยงานของรัฐและเอกชน ปี66 ไม่เปิดรับ ปรับเป็นรับ 1 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี65 จำนวนรับ 8 ที่นั่ง  ปรับเป็น 20 ที่นั่ง ปี66  12 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง  ปี66 บุคคลทั่วไป 0 ที่นั่ง ปรับเป็น 1 ที่นั่ง อื่นๆ 2 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพประสิทธิประสงค์ ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 4 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง อื่นๆ 1 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง ปี66บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ปี65 ก่อนหน้าไม่ประกาศรับ ปรับเป็น 1 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

 

ภาคเหนือ  ปี65 จำนวนรับ 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 21 ที่นั่ง ปี66 8 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปี65 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 8 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 4 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ปี65 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง ปี66 ไม่เปิดรับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง ปรับเป็น 2 อื่นๆ 1 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 2 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปี65 1 ที่นั่ง ปีนี้ บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออก จำนวนรับ ปี65 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 9 ที่นั่ง ปี66 8 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปี65 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี ปีที่แล้ว 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง ปีนี้ บุคคลทั่วไป 3 ที่นั่ง อื่นๆ 1 ที่นั่ง

*ปี65 มีน้องมาบอกแอดมิน สอบติดที่นี่ คะแนน 3,500

 

ภาคใต้ จำนวนรับ ปี65 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 11 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปี65 3 ที่นั่ง ปรับเป็น 4 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปี65 2 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 0 ที่นั่ง อื่นๆ 1 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ปี65 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 3 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

*ปีที่แล้ว มีน้องมาบอกแอดมิน สอบติดที่นี่ คะแนน 3,800

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี ปี65 1 ที่นั่ง ปี66 ไม่เปิดรับ ปรับเป็น 1 ที่นั่ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ก่อนหน้าไม่ประกาศ ปี65  ปรับเป็น 1 ที่นั่ง ปี66 บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง อื่นๆ 0 ที่นั่ง

*ปีที่แล้ว มีน้องมาบอกแอดมิน สอบติดที่นี่ คะแนน 3,500 ปี 62 คะแนน 3,200 

 

เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  ปี65 188 ที่นั่ง ปี66 30 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ ปี65 60 ที่นั่ง ปี66 19 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ ปี65 72 ที่นั่ง ปี66 74 ที่นั่ง

เฉพาะการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑฺิต จำนวนรับ ปี65 ไม่เปิดรับ ปี66 9 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เวชระเบียน จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ปี66 9 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รังสีเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ  ปี65 2 ที่นั่ง ปี66 1 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ  ปี65 3 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรวิทยาศสาตรบัณฑิต สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ ปีที่แล้วไม่เปิดรับ ปี66 4 ที่นั่ง

เฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมและการสื่อสารสุขภาพ ปีที่แล้ว ไม่เปิดรับ ปี66 57 ที่นั่ง

 

รวมทั้งหมด  ปี65 487 ที่นั่ง ปี66 286 ที่นั่ง

จำนวนรับนี้อาจจะยังไม่ใช่จำนวนรับสุดท้าย

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เฉพาะบุคคลทั่วไป

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 3.00 สาขาวิชารังสีเทคนิค

⇒เกรดเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 เฉพาะ หลักสูตรพยาบลาศสาตรบัณฑิต และสาขาวิชา รังสีเทคนิค

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

หลักสูตรอื่นๆ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาฉุกเฉินทางกรแพทย์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับทุกแผนการเรียน

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

มีผลการเรียนสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

*รับน้องจบม.6 และเด็กซิ่ว อายุ 16 ปี – 35 ปีบริบูรณ์

 

หลักสูตรอื่นๆ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

มีผลการเรียนสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 2.00 ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

 

*ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่ 1 -3 ปี67 รอประกาศเป็นทางการอีกครั้ง

*โครงการอื่นๆ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

GPAX 10 % TGAT 40 %

A-Level คณิตศาสตร์ 1 10 % ฟิสิกส์ 6 % เคมี 7 % ชีววิทยา 7 % สังคมศาสตร์ 5 % ภาษาไทย 5 % ภาษาอังกฤษ 10 %

สอบสัมภาษณ์

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

หลักสูตรอื่นๆ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาฉุกเฉินทางกรแพทย์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับทุกแผนการเรียน

GPAX 10 % TGAT 20 % TPAT1 20 %

A-Level คณิตศาสตร์ 1 10 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 10 % ชีววิทยา 10 % ภาษาอังกฤษ 10 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

หลักสูตรอื่นๆ

GPAX 20 % TGAT 40 %

A-Level คณิตศาสตร์1 10 % สังคมศาสตร์ 10 % ภาษาไทย 10 % ภาษาอังกฤษ 10 %

*ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

5.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

รายงานการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (กรณีประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

อื่นๆ

 

รวมเกณฑ์ สถาบันเปิด TCAS67 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2567 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่<<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกอ่านที่นี่

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

2 comments

  1. ถ้าติดสัมภาษณ์รอบนี้ ตัวสำรอง จะต้องทำยังไงคะ ต้องรอให้ทางวิทยาลัยเรียกอีกรอบใช่ไหมคะ

  2. วัชรินทร์ ทองหล่อ

    ขอลิงก์ใหม่ได้ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0