Breaking News

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ปีการศึกษา2563 สมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

กำหนดการรับสมัคร 

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน admission2

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

⇒กรอบทะเบียนประวัติที่เว็บมหาวิทยาลัย : วันที่ 1 มิถุนายน 2563

⇒รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วันที่ 10-13 มิถุนายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษา การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาและการแนะแนว การประถมศึกษา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์  (ควบ 2 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ บูรณาการสุขภาพความงามและสปา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา ดนตรีสากล (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการจัดการระบบเกษตรอินทริย์ วิชาเอกพืชศาสตร์) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วิชาเอกสัตวศาสตร์ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาการจัดการ 

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการทรัพยาการมนุษย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบัญชี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

วิทยาการพยาบาล

⇒สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT 20 % PAT2 30 %

 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

⇒สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

*ทุกสาขาจะมี O-NET 30 % GPAX 20 %

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,800 ที่นั่ง จำนวนรับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้ที่สละสิทธิ์ ในสาขานั้นๆ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้  (อ่านต่อที่ระเบียบการ)

 

4.ค่าสมัครสอบ

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง TCAS  ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0