รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565

ประกาศผล : วันที่ 6 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมข้อมูล

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา จิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภาษาเพื่ออาชีพ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันออก (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี) ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

 

คณะศึกษาศาสตร์

เอกเดี่ยวประถมศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า  เอกคู่ เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาพิเศษ

 

คณะพลศึกษา

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา

 

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปกติ โครงการพิเศษ และนานาชาติ)

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ นิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ การออกแบบทัศนศิลป์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา นาฏศิลปศึกษา

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สาขาวิชา นวักรรมสื่อสารสังคม ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคมและการจัดการภูมิวัฒนธรรม นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สาขาวิชา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

971+104 รวมทั้งหมด 1075 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

600 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *