Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ชำระเงิน : วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565

รายงานตัว : วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกสัตวศาสตร์ วิชาเอกประมง), เทคโนโลยีการอาหาร ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 125 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ,การตลาด,การจัดการการโรงแรม ,การเงินและการลงทุน ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารองค์การ ,วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 110 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์, คณิตศาสตร์, ชีววิทยา ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 201 ที่นั่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร, ภาษาไทยและการสื่อสาร, การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ, นวัตกรรมการพัฒนาสังคม, ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ดนตรีศึกษา, ฟิสิกส์, เทคโนโลยี ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

746 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *