Breaking News

รับตรงTCAS61 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงTCAS61 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2561

 

เส้นทางพิชิตฝัน

สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

 

คลิกค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกค้นหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. เคมีประยุกต์
3. เทคโนโลยีชีวภาพ
4. วิศวกรรมวัสดุ
5. เศรษฐศาสตร์
6. บริหารธุรกิจ
7. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
8. การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
9. การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
10. การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. วิทยาการคอมพิวเตอร์
13. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
14. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
15. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16. วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
17. เทคโนโลยีการอาหาร
18. เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
19. นิติศาสตร์
20. การแพทย์แผนไทยประยุกต์
21. สาธารณสุขศาสตร์
22. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
23. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24. การแพทย์แผนจีน
25. การพัฒนาระหว่างประเทศ
26. จีนศึกษา
 27. การสอนภาษาจีน

 

2.จำนวนรับ

ไม่ได้ระบุ

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ โดยสแกนเอกสารตามข้อ 1 – 5 ในรูปแบบไฟล์ pdf. แล้วนำส่งไปที่อีเมล์[email protected]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

อย่าลืมอ่านระเบียบการรับสมัครให้อ่านดีๆรับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *