Breaking News

รับตรง+TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พระนครเหนือ รอบพอร์ต64) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ รับตรง64 และในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2563

การประกาศผล ตามระเบียบการ

 

1.โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2. โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โควตาอื่นๆ   <<คลิกอ่านที่นี่>>
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
และผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ

 

3.โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โควตาอื่นๆ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

4.โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โควตาอื่นๆ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.   <<คลิกอ่านที่นี่>>
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

5.โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” โควตาอื่นๆ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

6.โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO โควตาอื่นๆ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

 

7.โครงการโควตาเรียนดี โควตา PORTFOLIO สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

 

8. โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3   <<คลิกอ่านที่นี่>>
เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
*ขยายวันรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 6 พ.ย.2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

กำหนดการรับสมัคร

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 19 ต.ค. 63 12 ม.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ 9 ต.ค. 63 4 ม.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 63 6 ธ.ค. 63
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 ก.ย. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ 1 พ.ย. 63 4 ม.ค. 64
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 ต.ค. 63 6 ธ.ค. 63
โครงการ Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค. 63 14 พ.ย. 63
โครงการ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 พ.ย. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการ Portfolio คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 19 ต.ค. 63 30 พ.ย. 63
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 ก.ย. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 63 14 ธ.ค. 63
โครงการขยายโอกาสในการเพิ่มอัตรากำลังนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ EEC คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 63 15 พ.ย. 63
โครงการยกระดับนักศึกษา ปวช. สู่นักนวัตกรรมในเขตพื้นที่ EEC คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 63 15 พ.ย. 63

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *