Breaking News

รวมสถาบันที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาลครั้งที่1/2563

สถาบันที่เปิด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ไหนสอบผ่านเท่าไรบ้าง โดย รวมสถาบันที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ จัดสอบ สภาการพยาบาลครั้งที่1/2563

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมสถาบันที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาลครั้งที่1/2563

 

ผลสอบสภาครั้งที่ 1 / 2563 โดยผู้สอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ผ่านทั้ง 8  วิชา อย่างไม่เป็นทางการ 

โดยผู้ที่สามารถสอบได้จะต้องจบสถาบันที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้วเท่านั้น

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว >>www.sangfans.com/allnursetnc60/<<

 

บทความนี้จะเกิดขึ้นได้ เพราะทุกคนนนะครับ ใครที่มีข้อมูลของสถาบันของท่านเองแบบเชื่อถือได้ หรือประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถส่งมาทางเพจหรือพิมพ์ข้อความไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ

*ที่นำมาลงยังไม่ครบทุกสถาบันนะครับ ต้องรอบางสถาบันแจ้งให้ทราบอีกที

 

ผลสอบสภาการพยาบาล บอกอะไรบ้าง ในฐานะคนนอก บอกถึง ความตั้งใจของมหาวิทยาลัยและสถาบัน มีความใส่ใจกับผู้ที่ศึกษาในสถาบันนั่นๆอย่างไร สะท้อนถึงคุณภาพ สังคม ความช่วยเหลือภายในคณะ ได้ดีมากๆ โดยปีนี้หลายสถาบันถือว่า สอบได้เยอะกว่าปีก่อนๆเกือบทุกมหาวิทยาลัยเลย

 

อัพเดทล่าสุด วันที่ 15 สิงหาคม 2563

 

เรียงตามอันดับ

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท   สอบผ่าน 100 %

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบผ่าน 98.90 %

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบผ่าน 97.87 %

4.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สอบผ่าน 96.39 %

5.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สอบผ่าน 96.36 %

6.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบผ่าน  95.71 %

7.มหาวิทยาลัยมหิดล สอบผ่าน 95.34 %

8.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  สอบผ่าน 95 %.

9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  สอบผ่าน 94.74 %

10.คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สอบผ่าน 94.63 %

10.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สอบผ่าน 94.20 %

.

.

.

.

.

11.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สอบผ่าน 94.20 %

12.มหาวิทยาลัยบูรพา สอบผ่าน 93.75 %

13.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบผ่าน 93.33 %

14.มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบผ่าน 93 %

15.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบผ่าน 92.77 %

16.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สอบผ่าน  92.41 %

17.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง สอบผ่าน 92.07 %

18..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สอบผ่าน 91.98 %

19.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สอบผ่าน 91.94 %

20.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สอบผ่าน  91.81 %

.

.

.

.

.

.

21. มหาวิทยาลัยพะเยา สอบผ่าน 91.89%

22.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สอบผ่าน 91.84 %

23.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สอบผ่าน 91.81 %

24.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สอบผ่าน 91.44 %

25.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ สอบผ่าน 91.14 %

26.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สอบผ่าน 90.70 %

27.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบผ่าน 90.54%

28.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สอบผ่าน 90.52 %

29.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สอบผ่าน 90 %

30.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สอบผ่าน 89.06 %

 

.

.

.

.

.

31.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สอบผ่าน 89 %

32.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สอบผ่าน 87.84 %

33.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สอบผ่าน 87.61 %

34.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สอบผ่าน 86.86 %

35.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  สอบผ่าน 86.79 %

36.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สอบผ่าน 85.86 %

37.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สอบผ่าน 84.82 %

38.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี สอบผ่าน 84.66 %

39.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สอบผ่าน 83.82 %

อันดับร่วม 40.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สอบผ่าน 82 %

อันดับร่วม 40.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระปกเกล้า จันทบุรี สอบผ่าน 82 %

 

.

.

.

.

.

41.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี สอบผ่าน 81.68 %

42.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนี อุตรธานี สอบผ่าน 80.62 %

43.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา สอบผ่าน 76.16 %

44.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 76.12 %

45.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สอบผ่าน 70.xx %

46.มหาวิทยาลัยสยาม สอบผ่าน 66.23 %

47.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย   สอบผ่าน  64.50 %

48.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่าน 62 %

 

จุดประสงค์ของบทความนี้ต้องการชื่มชอบมหาวิทยาลัย สถาบัน และน้องๆที่จบจากสถาบันนั่นๆ ที่มีความพยายามในการสอบสภาการพยาบาลให้ผ่าน เพื่อเป็นแรงบังดาลใจกับบุคคลที่อยากเป็นพยาบาล และรุ่นน้องในสถาบันพยาบาลทั่วประเทศต่อไป

 

ข้อมูลนี้อันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาสถาบันแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ติดต่อกับพี่นัทโดยตรงนะ สามารถติดต่อ แก้ไขข้อมูลได้ที่ ทางเพจ  TCAS รับตรง ทุน ค่าย-sangfans.com

25 comments

 1. วพบ.สุพรรณบุรีไม่มีเเต่ก็ผ่านตั้ง 82%เลยนะครับ

 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ไม่มีในนี้แต่สอบใบประกอบวิชาชีพรอบแรก1/63 ผ่าน 95.71% เลยค่ะ

 3. มหาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ที่เอาเกณฑ์รับเด็ก เกรด4.00 GAT PAT สูงๆ ที่เคยเป็นประเด็นในDek-D ได้เท่าไหร่หรอคะ

 4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบสภาผ่านรอบแรกได้ 95.71%ค่ะ

  • เก่งมากเลยครับ มหาวิทยาลัยที่รับไม่ยากมาก แถมให้โอกาสน้องๆสุดๆ แต่มีประสิทธิภาพได้ถึงขนาดนี้ ทางมหาวิทยาลัยคุณภาพไม่ธรรมดาจริงๆ

   • มหาลัยที่รับเด็กไม่ยาก แถมให้โอกาศน้องๆสุดๆ หรือหนูอาจคิดลบไปค่ะ จากคอมเม้นมันเหมือนการbully นิดนึ่งนะค่ะ หรือหนูอาจคิดเป็นเองก็ได้นะค่ะ คนอื่นอาจไม่มองแบบนี้นะ แคาอยากพูดในส่วนที่รู้สึกว่า ไม่ว่าสถาบันไหน จบจากไหน เราไม่ควรจะbullyกันเพราะยังไงเราก็จบมาเป็นพยาบาลเหมือนกันขนาดพยาบาลยังไม่รักกันเลย ในการแสดงคำพูดอะไรออกมา คนที่โตกว่าควรต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องของคำพูดและการสื่อความหมายที่ดีนะค่ะเพราะสื่อแบบนี้มันแพร่ ใครๆก็เห้นคอมเม้น ยิ่งเป็นแอดมินยิ่งต้องเป็นกลาง ขอโทษนะค่ะถ้าเข้าใจเจตนาของคนเขียนผิด นี่เป็นแค่ความรู้สึกจากคนๆที่อ่านคอมเม้นนะค่ะ อย่าว่ากันเลย

    • โดยจุดประสงค์ที่พี่ต้องการสื่อ คือ มหาวิทยาลัยรับเด็กไม่ยาก ด้วยสาเหตุเพราะ ในระบบ TCAS จะใช้เกรดยื่น เป็นส่วนใหญ่ แม้แต่รอบโควตา ทางมหาวิทยาลัยเด็กที่ไม่มีคะแนนสอบ GAT-PAT ก็สามารถสมัครได้ โดยใช้เกรดยื่น อันนี้เรียกว่า เข้ายากหรือเปล่าครับ ถ้าเทียบกับพระบรม บรมเข้ายากกว่ามากครับหรือแม้กระทั่งบางสถาบันก็ตาม ซึ่งทางพี่แอดมิน ได้ชื่นชมทางมหาวิทยาลัยนี้มาตลอด ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสเด็กอย่างมาก แม้แต่รอบสุดท้ายยังกำหนดคุณสมบัติไม่สูงมาก

     เข่น ขนาดคณะนี้ รับเด็กโดยใช้เกรดยื่นก็ได้ การสอบเข้าไม่ได้ยาก คณะมีคุณภาพขนาดนี้เลยหรอ แปลว่า เด็กที่เข้ามาเรียนไม่ว่าจะที่ไหน ได้เกรดเท่าไร ลูกของเค้า หรือตัวเค้า สามารถเป็นพยาบาลที่ดีที่ได้แน่นอน เมื่อเห็นผลสอบสภาการพยาบาล

     จุดประสงค์ เพื่อให้เด็ก64 ได้มาสนใจในมหาวิทยาลัยนี้มากขึ้น จึงมีการเขียนเพื่อให้น้องๆที่สนใจจะเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ หรือคณะอื่นๆเป็นทางเลือกหนึ่งในการสอบเข้า ในระบบ TCAS จะเกิดขึ้น ในกรณีพี่แอดมินจะ bully มหาวิทยาลัยเราง่ายมากเลย ในรอบที่4 พี่แอดมินได้แก้ตัวและแก้ต่างให้กับทางมหาวิทยาลัยเราด้วยซ้ำนะ ว่าสาเหตุทำไมมหาวิทยาลัยเราถึงกำหนดเกณฑ์สูงขนาดนี้จ้า

     ในการที่น้องเข้าใจว่า พี่ bully พี่ค่อนข้างผิดหวังอย่างมากเลยนะครับ สำหรับเว็บการศึกษาในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเราตลอด ตั้งแต่ค่ายมหาวิทยาลัย การสอบเข้ามหาวิทยาลัย จนถึงหลักสูตรอินเตอร์ ที่พี่นัทได้ลงให้ ด้วยจุดประสงค์เดียว คือต้องการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเรา

     ในสังคมโลกเรา พี่ไม่ใช่นักคิดแบบ realism นะครับ ที่มองโลกในแง่ร้าย พี่นัท แอดมินเว็บไซต์และแอดมินเพจการศึกษา พี่นัทคิดแบบ liberalism อย่างมากครับ น้องจะเห็นว่า แถบข้างขวาจะมีการค้นหามหาวิทยาลัยแต่ละที่อยู่ ซึ่งเด็กมองก็จะยิ่งสนใจหนักกว่าเดิม ไม่ใช่แค่คณะพยาบาล แต่เป็นคณะอื่นๆด้วยจ้า กลุ่มผู้เข้ามาดูเว็บพี่ จะอยู่ในช่วงอายุ 15-18 ปี

     แม้ผลสอบมหาวิทยาลัยนี้จะทำให้ดีแค่ไหน แต่พี่มองเรื่องทัศนคติขององค์กรมากกว่านะครับ ซึ่งในการรับเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็บอกแล้วว่า มหาวิทยาลัยน้องเปิดโอกาสกับคนอื่น น้องที่มาคอมเม้นขอให้น้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ

     • ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับคำอธิบาย หนูต้องขอโทษที่แปลเจตนาพี่ผิดไป อันนี้เป็นความคิดเห็นของหนูแค่คนเดียว ตอนนี้หนูทราบเจตนาพี่แล้ว บางครั้งอาจใช้คำพูดไม่เหมาะสม ทำให้พี่รู้สึกผิดหวังต้องขอโทษพี่อีกครั้งนะค่ะ??

     • ต้องเข้าใจส่วนหนึ่งด้วยนะ ว่าเว็บไซต์พี่นัท ฐานจะอยู่ในกลุ่มเด็กที่จะสอบมหาวิทยาลัย ต้องใช้คำพูดที่อ่านง่ายที่สุด สั้นที่สุด ให้เด็กและผู้ปกครองอ่านแล้ว โอเคที่สุด จุดประสงค์หลักๆที่รวมสถาบันต่างๆแบบนี้ให้น้องเพราะพยาบาลเปิดรับเยอะมากๆ ถ้าน้องเค้าได้เลื่อนดูคอมเม้น ธีมเว็บพี่นัท 25 % จะเป็นข่าวสอบเข้าพยาบาลเป็นส่วนมาก

      พี่ได้พิมพ์ไปแล้วในบทความ แล้วว่า ในฐานะคนนอกที่มอง คือ สะท้อนถึงคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการเอาใจใส่ของน้องๆที่มาเรียน ความตั้งใจของคณะและมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่น้องๆเห็นแล้วจะสนใจ รวมถึงผู้ปกครองของน้องๆด้วย ซึ่งนิยมอ่านบทความมากกว่าคอมเม้น อย่างไรเด็กๆก็ต้องสอบเข้าให้ติดในรอบแรกๆให้ได้ ยิ่งปีนี้ปรับใหม่ให้ลดเหลือ 4 รูปแบบในการรับ จะทำให้เด็กเข้าไปสมัครมหาวิทยาลัยมากขึ้น

      นอกจากการรับที่ไม่ยากแล้ว กำหนดคุณสมบัติในการรับที่ไม่ยาก องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกก็ไมยาก เปิดกว้างรับเด็กอีกตั้งหาก พื้นที่บางพื้นที่ก็มีทุนให้ ค่าเทอมก็ไม่ได้แพงมาก พยาบาลก็ยังมีคุณภาพ อย่างไงเด็กและผู้ปกครอง เห็นผลสอบขนาดนี้ ไว้ใจมหาวิทยาลัยเราได้ระดับหนึ่งแน่นอนนจ้า

      คำว่า มหาลัยที่รับเด็กไม่ยาก แถมให้โอกาสน้องๆสุดๆ น่าจะตอบโจทย์ทุกๆอย่างของมหาวิทยาลัยเราแล้ว ยิ่งมาเห็นผลการสอบสภาสูงขนาดนี้ ก็มีความสนใจในการสอบเข้ามอน้องแน่นอน ไม่ใช่แค่คณะพยาบาลที่จะได้รับความสนใจ รวมถึงคณะอื่นๆด้วย ย้ำรวมถึงคณะอื่นๆด้วย

   • เห็นด้วยครับ วันก่อนเห็นมีคนโพสผลสอบสภาของแพทย์ ผมตกใจเลยครับว่าแพทย์ม.วลัยลักษณ์สอบผ่าน100 %หลายปีต่อเนื่อง ส่วนของเภสัชก็เกิน90% เกาะกลุ่มกลางตาราง แล้วนี่พยาบาลยังติดท็อป10อีก น่าชื่นชมมากๆครับ จากศิษย์เก่าม.สงขลานครินทร์

 5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 90.54% นะคะ ❤❤

 6. ขาด ม.พะเยา นะคะ 91.89%

 7. วันนี้มีสอบ

  เค้าเรียนกันจริงจังนะคะมหาลัยนี้ เครื่องมือครบ แลปเริด ลองไปดูในรายการของพี่นุ๊กกับพี่น็อตได้ค่ะ

  • พี่ไม่รู้ว่าน้องมาจาสถาบันไหนนะ แต่ทุกที่ที่ได้รับรองสภาการพยาบาล ก็ต้องมีมาตรฐานตามที่สภาการพยาบาลกำหนดอยู่แล้วจ้า คนภายนอกเค้าไม่รู้แน่นอนว่า แต่ละสถาบันเป็นอย่างไร ยิ่งปีนี้ด้วยหลายมหาวิทยาลัย งดจัด open house สิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด คือ การสอบสภาการพยาบาลว่าผู้มีสอบผ่านเท่าไร

   พยาบาลเกือบทุกที่ที่พี่ได้ไปสัมผัสมาเป็นสิบสถาบัน พี่เข้าใจนะ ว่าการเรียนสถาบันของเราเป็นอย่างไง

 8. ขอถามหน่อยนะคะ ข้อสอบของการสอบใบประกอบวิชาชีพ ออกโดยสภาการพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

 9. ขอสอบถามหน่อยค่ะข้อสอบที่ใช้สอบสภาการพยาบาล ออกโดยสภาการพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเหรอค่ะ

 10. อยากทราบของ มอ. ค่ะ ว่าผ่านรอบแรกเท่าไหร่ กี่%

 11. ++อยากเห็นตัวเลขมอ.เหมือนกันค้าบ ของภาคใต้ยังขาด มอ. ม.นรา ม.ทักษิณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0