Breaking News

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยทักษิณทยอยประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ1 YOUNG SMART TSU 2022 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบ …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ป …

Read More »

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประก่าศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำนวนรับและองค์ประกอบที่ใช …

Read More »