Breaking News

สอบเข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุข้าราชการตำรวจ ปี2560

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 – 22 กันยายน 2560 ⇒ประกาศ …

อ่านต่อ »

ศูนย์การบินทหารบกเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ปี2560

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ⇒สอบปฏิบัติ …

อ่านต่อ »

เตรียมตัวให้พร้อม!790 อัตราสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รูปนี้ต้องขอบคุณจากกองการสอบมากๆนะครับ โดยสามารถติดตามข่าวการสอบได้ที่นี้ ทางน้ …

อ่านต่อ »

เตรียมตัวให้ดี!สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ ปี2560

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางการสอบเข้า comingsoon 1.แผนงานที่เปิดรับ ตำรวจอำนวยการ 200 อัตรา บรรจุเป …

อ่านต่อ »

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบนายสิบตำรวจ183 อัตรา

คลิกติดตามข่าวสารต่างๆทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 27 กรกฏาคม –  18 สิ …

อ่านต่อ »

กองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

คลิกติดตามข่าวสารต่างๆทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเองในวันเวลาราชการ : วันที่ 20 -21 ก …

อ่านต่อ »

องค์การเภสัชกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 21 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2560 ชำระเงิน : ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 สอบคัดเลื …

อ่านต่อ »

กองทัพเรือ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา ปี2560

    1.เส้นทางการสอบเข้า สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 20 -30 มิถุนายน 2560 สอบคัดเลือกภาควิชาการ : วันที่ 19 สิงหาคม 2560 สอบภาคปฏิบัติ : วันที่ 20 สิงหาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 กันยายน 2560 &n …

อ่านต่อ »

สอบราชการ60 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 24 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้ส …

อ่านต่อ »

สอบราชการ60 นายทหารชั้นประทวน กรมการขนส่งทหารบก

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 สอบวิชาการ :วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สอบปฏิ …

อ่านต่อ »