Breaking News

รับตรงใช้ GAT-PAT

รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560

รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผ …

อ่านต่อ »

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ2560

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของ …

อ่านต่อ »

รับตรง คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเซียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560

รับตรง คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเซียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาค …

อ่านต่อ »

รับตรงฉบับสมบรูณ์60 ระบบโควตาพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก

  รับตรงฉบับสมบรูณ์60 ระบบโควตาพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก     ในระเบียบการเพิ่งประกาศแบบสดๆร้อนๆแต่ยังไม่มีข้อมูลมากนะครับ ขอให้น้องติดตามอีกทีนะครับ   เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์ …

อ่านต่อ »

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาค …

อ่านต่อ »

รับตรง60 3 โครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง60 3 โครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560   ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ?สอบสัมภาษ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 2 โครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง60 2 โครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางไปรษณีย์ :ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 หรือ ⇒สมัครด้วยตัวเอง :ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภา …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวมรับตรง60  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของต …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับตรงพร้อมทุน60 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ?เปิดรับสมัครวันที่  9  มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ?เปิดรับสมัครวันที่ 9 มกราคม 2560 & …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ครั้งที่2 ประเภท12จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง60 ครั้งที่2 ประเภท12จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนา …

อ่านต่อ »