รับตรงสอบข้อเขียน

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึ …

Read More »

รับตรง66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมั …

Read More »

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2566

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน ปีการศึกษา2 …

Read More »

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนัก …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึ …

Read More »

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับ …

Read More »

ทุนเต็มจำนวน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธ …

Read More »

รอบ1 ครุศาสตร์ พยาบาล อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครนักศึก …

Read More »