Breaking News

รับตรงที่ยื่นคะแนนสอบอื่นๆ

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรบัสมัครนักศึกษาให …

Read More »

ทุนเรียนฟรี จบมามีงานทำ จากกลุ่มปตท. IPEC รุ่น8 ปีการศึกษา2567

ทุนจาก กลุ่มปตท เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการสอบค …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67 ทุกรอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึก …

Read More »

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการรับสมัครน …

Read More »

รอบ1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รอบ1 Portfolio สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศรับส …

Read More »

รับตรง67 แพทย์ 5 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับ …

Read More »

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระ …

Read More »
google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0