รับตรงที่ยื่นคะแนนสอบอื่นๆ

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS66 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิท …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนั …

Read More »

รอบ1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »

รับตรง66 แพทย์ 5 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับ …

Read More »

กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566

มาแล้ว กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566 โดย BMAT ใช …

Read More »

รับตรง65 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดรับส …

Read More »