Breaking News

รับตรงที่ยื่นคะแนนสอบอื่นๆ

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เส้นทางพิชิตฝัน ค้นหารับต …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1/1 Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่1/1 Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1และ2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่1และ2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 เส้นทางพิชิตฝัน …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน เปิดรับสมัคร : วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 *รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 2 -12 ตุลาคม 2560 ⇒ชำระค่าสมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 ด้วยวิธีPortfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง61 รอบที่1ด้วยวิธีPortfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะแนวก่อนสมัคร เนื่องจ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่1 นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ค …

อ่านต่อ »

ปฏิทินการรับนักศึกษาพร้อมจำนวนรับแต่ละรอบปี2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง แนะแนวก่อนสมัคร  เนื่องจากไม่มีประสบการณ์รับตรงเลย พี่จึงแนะนำสิ่งที่รุ่นพี่เคยผิดพลาด 1.ไปค้นหาตัวเ …

อ่านต่อ »