มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS65 ทุกรอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนิสิ …

Read More »

รอบ3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บูรพา รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา รอบพอร์ต 65 ประกาศรับสมัครนิสิตให …

Read More »

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS65 ทุก …

Read More »