จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสอบเข้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระ …

Read More »

ปฏิทินการรับสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร นิส …

Read More »

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร …

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระบบ TCAS66

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับส …

Read More »

รอบ1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร …

Read More »

ทุนเรียนฟรีต่อครู สควค 10 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ปีการศึกษา2566

สสวท ประกาศรายละเอียดของ ทุนเรียนต่อครู สควค โดยมี …

Read More »

กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566

มาแล้ว กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566 โดย BMAT ใช …

Read More »

ทุนเรียนฟรี 100 % ผู้ช่วยทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับส …

Read More »

รอบที่2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระ …

Read More »

รับตรง65 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดรับส …

Read More »