Breaking News

มหาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

รวมข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ เพื่อใหน้องๆได้สานฝันต่อไปได้ สู้ๆนะจ้า  อย่าเพิ่งทิ้งความฝัน

TCAS64พร้อมทุน รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การ …

Read More »

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศการรับสมัครและเกณฑ์การรับส …

Read More »

รับตรง64 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบ …

Read More »

รับตรง+TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศร …

Read More »

รับตรง64 รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรั …

Read More »