มหาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPATและA-Level

รวมข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT TPATและA-Level เพื่อใหน้องๆได้สานฝันต่อไปได้ สู้ๆนะจ้า  อย่าเพิ่งทิ้งความฝัน

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา2565

ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ2 ครั้งที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ2 โควตาโรงเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »