รับตรงสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รอบ1 Portfolio ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในร …

Read More »

รับตรง+ทุน66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข รอบ1 66) ประกาศรายละเอียดกา …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบร …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTC …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ทุกรอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครน …

Read More »

รอบ1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประ …

Read More »

รอบ 1/2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสม …

Read More »