Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับตรง61 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ รับตรง61 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ปริญญาตร …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   เส้นทางพิชิตฝัน   *เน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบO-NET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบO-NET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดช …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  รับตรง60 ใช้คะแนนเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบ …

อ่านต่อ »

รับตรง โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560

รับตรง โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตขอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  รับตรง60 ใช้คะแนนGAT-PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  รับตรง60 สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พระนครเหนือ ระยอง 2560

  เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับพร้อมคุณสมบัติ   2.จำนวนรับทั้งหมด 180ที่นั่ง 3.เกณฑ์การคัดเลือก GPA สอบสัมภาษณ์ (ควรมีแฟ้มสะสมงาน)   5.เอกสารที่ใช้สมัคร ?ไม่ได้ระ …

อ่านต่อ »
ปิดโหมดสีเทา