Breaking News

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา2563 สมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

เส้นทางพิชิตฝัน

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1)

⇒สมัครกับเว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 17-27 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นยันเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 บางสาขา

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

คณะที่เปิดรับ

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับน้องกำลังหรือจบ ม.6 วิทย์-คณิตและปวช สาขาช่างอุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

จำนวนรับทั้งหมด

135 ที่นั่ง จำนวนรับนี้อาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

2.คณะวิทยาศาสตร์ รับน้องกำลังหรือสำเร็จม.6 สายวิทย์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

จำนวนรับทั้งหมด

275 ที่นั่ง  จำนวนรับนี้อาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

ออกแบบสารสนเทศสามมิติ  10 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากกว่านี้  รับน้องกำลังหรือสำเร็จม.6 อาชีวะ ทุกแผนการเรียน

จำนวนรับอาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากกว่านี้  รับน้องกำลังหรือสำเร็จม.6 อาชีวะ ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

4.คณะการบริหารและการจัดการ  รับน้องกำลังหรือสำเร็จ ม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50

จำนวนรับทั้งหมด

140 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับน้องกำลังหรือจบม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลีย่ 2.50 ขึ้นไป

จำนวนรับทั้งหมด

125 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ทุกสาขาใช้ GAT 40 % PAT1  60 %

 

6.คณะอุคสาหกรรมเกษตร รับน้องกำลังหรือจบม.6 สายวิทย์ สำหรับสายศิลป์-คำนวณ (เทคโนโลยีการอาหารและเทคโนโลยีการหมัก)

จำนวนรับทั้งหมด

65 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการรับมากกว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

7.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับน้องกำลังหรือจบม.6 อาชีวะ ตามสาขาที่ระบุไว้

จำนวนรับทั้งหมด

40 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการรับมากกว่านี้

 

องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

ทุกสาขาใช้ GAT 20 % PAT4 40% PAT5 40 %

 

8.คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับน้องกำลังหรือสำเร็จม.6 วิทย์-คณิต เลือกได้ทุกสาขา และศิลป์-คำนวณเลือกได้ นิเทศศาสตร์เกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

จำนวนรับทั้งหมด

165 ที่นั่ง อาจจะมีการรับมากกว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ทุกสาขาใช้ GAT 20 % PAT1 30 % PAT2 50 %

 

9.วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

จำนวนรับทั้งหมด

5 ที่นั่ง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต รับน้องกำลังหรือจบม.6 วิทย์-คณิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

PAT1 30 % PAT2 30 % PAT3  40 %

 

10.วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

จำนวนรับทั้งหมด

15 ทีนั่ง สาขาวิศวกรรมวัศดุนาโน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT 20 % PAT1 30 % PAT2 50 %

 

11.วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

จำนวนรับทั้งหมด

105 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

12.วิทยาลัยวิศวกรรมสังคิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

จำนวนรับทั้งหมด

5 ที่นั่ง สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม โดยจำนวนรับอาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT 20 % PAT1 30 % PAT2 50 %

 

13.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

จำนวนรับทั้งหมด

200 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการรับเพิ่มเติมมากว่านี้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลย่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     <<คลิกที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 ทปอ.   <<คลิกสมัครที่นี่>>

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น