Breaking News

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตัวเอง พร้อมส่งเอกสาร : ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2564

หรือ

สมัครผ่านครูแนะแนว พร้อมส่งเอกสาร : ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเข้าศึกษาต้อ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 450 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษา การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาและการแนะแนว การประถมศึกษา

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 430 ที่นั่ง  + เทียบโอน 20 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ คหกรรมศาสตร์  (ควบ 2 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ บูรณาการสุขภาพความงามและสปา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา  ยกเว้นเทียบโอนไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยการพยาบาล  จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวนรับทั้งหมด 320 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

⇒สาขาวิชา ดนตรีสากล (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)

เกรดขั่นต่ำ

เฉพาะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) และดนตรีสากล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย สาขาอื่นๆ 2.00 ขึ้นไป

 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  จำนวนรับทั้งหมด 520 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เกรดขั่นต่ำ

พัฒนาชุมชน รัฐประศาสศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ สาขาอื่น 2.00 ขึ้นไป

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  จำนวนรับทั้งหมด 165 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการจัดการระบบเกษตรอินทริย์ วิชาเอกพืชศาสตร์) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วิชาเอกสัตวศาสตร์ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

เกรดขั่นต่ำ

ทุกสาขาไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวนรับทั้งหมด 220 ที่นั่ง + เทียบโอน 280 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล

เกรดขั่นต่ำ

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00   ยกเว้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะวิทยาการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 590 ที่นั่ง  + เทียบโอน 210 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการทรัพยาการมนุษย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบัญชี

เกรดขั่นต่ำ

ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ยกเว้น การท่องเที่ยวและบริการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

3,165 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

มีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

เขียงเรียงความหรือทำวิดีโอตามคณะและสาขาระบุไว้ อ่านต่อที่ระเบียบการรับสมัครด้านล่าง

 

รายละเอียดของเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

2 comments

  1. อยากทราบว่าทำไม ใบสมัครถึงไม่สามารถกรองข้อมูลเบอร์โทรจังหวัดอำเภอได้ละคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น