Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   <<คลิกอา่นที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 

หลักสูตรอื่นๆ

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 4 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7-8 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS ที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับ 135 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ฺ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ศึกษา ดนตรีศึกษา

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับ 180 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ใช้ GPAX 100 %

เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา ใช้ GPAX GAT 10 % PAT 1 20 % PAT 2 20 %

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 150 ที่นั่ง

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นิติศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ GPAX 100 %

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 105 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการ บัญชีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา (แขนงวิชา การจัดการกีฬา การฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย), เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ใช้คุณสมบัติ

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , การโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์ ใช้คุณสมบัติ

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี จำนวนรับ 80 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชา พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีอาหาร) ใช้คุณสมบัติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 120 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล ใช้คุณสมบัติ

 

วิทยาลัยธาตุพนม จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน การจัดการธุรกิจกาค้าสมัยใหม่ ใช้คุณสมบัติ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา หุ่ยยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ  ใช้คุณสมบัติ

 

วิทยาลัยพยาบาลบราชชนนีนครพนม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 150 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

150 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

4.ค่าสมัครสอบ

300 บาท เลือกได้ 2 อันดับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 มหาวิทยาลัยนครพนม <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนครพนม  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น