Breaking News

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดีงต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวกันนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-23 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ : วันที่ 19 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

TCAS รอบ 2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์  2565

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 24-31 มีนาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ : วันที่ 27 เมษายน 2565

⇒รายางานตัวออนไลน์ (โครงการที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) : วันที่ 28 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 12-28 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วฺศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี

 

คณะอักษรศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อักษรศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา สัตววิทยา ฟิสิกส์ พฤษภศาสตร์ พันธุศาสตร์ เคมีวิศวกรรม ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีวเคมี วัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ เทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะรัฐศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

⇒หลักสูตรที่เปิดรับ บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต  สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติและวิทยาการข้อมูล การประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ)

 

คณะครุศาสตร์

⇒สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ,ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา ,เทคโนโลยีการศึกษา ,การศึกษานอกระบบโรงเรียน ,ธุรกิจและอาชีวศึกษา จิตวิทยาและการปรึกษา ,การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ

 

คณะนิเทศศาสตร์

 

คณะเศรษฐศาสตร์

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร รังสีเทคนิค

 

คณะจิตวิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬษและการออกำลังกาย

 

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 

⇒สาขาวิชา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 

คณะแพทยศาสตร์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เภสัชกรรมอุตสาหการ, การบริบาลทางเภสัชกรรม

 

*ถ้าสาขาที่ตกไปบ้าง พี่นัทต้องขอภัยมา ณ ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ GAT-PAT และ วิชาสามัญ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

3 comments

  1. กรณิศ กองแก้ว

    ไม่มีคณะพยาบาลหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *