Breaking News
google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ปฏิทินการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร การรับนิสิตใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ปฏิทินการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio

โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โครงการส่งเสริมผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

เปิดรับสมัคร: วันที่ 20-26 กันยายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

โครงการกีฬา โครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการรอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับสมัคร : วันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2565

สอบสัมภาษณ์

โครงการกีฬา : วันที่ 7 มกราคม 2566

โครงการศิลปวัฒนธรรม : วันที่ 8 มกราคม 2566

โครงการรอบที่ 1 Portfolio : วันที่ 20 มกราคม 2566

 

ประกาศผล

โครงการกีฬา : วันที่ 7 มกราคม 2566

โครงการศิลปวัฒนธรรม : วันที่ 8 มกราคม 2566

โครงการรอบที่ 1 Portfolio : วันที่ 20 มกราคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

รอบ 2 โควตา 

โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครทางออนไลน์ : ครั้งที่ 1 5 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 28 เมษายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

รอบ 3 Admission 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ

สมัครทางออนไลน์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2566

สอบสัมภาษณ์ :ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 16 มิถุนายน 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 26 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์, ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, สถิติ, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์โมเลกุล, นวัตกรรมทางชีววิทยา, พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

 

คณะเทคโนโลยี 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, สัตวศาสตร์, ประมง 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, สื่อนฤมิต, นิเทศศาสตร์, วิทยาการข้อมูลประยุกต์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม 

สาขาวิชา นฤมิตศิลป์, การจัดการงานก่อสร้าง 

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ, การจัดการโรงแรมและบริการ, การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ 

สาขาวิชา บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารการเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  (เขมร ลาว)

สาขาวิชา การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  (เวียดนาม)

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาจีน, ภาษาตะวันออก (เกาหลี)

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (นานาชาติ) ภาษาเพื่อการสร้างสื่อ, ภาษาอังกฤษ,  ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น), 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 

 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

สาขาวิชา สังคมศึกษา, ภาษาไทย, การศึกษาปฐมวัย 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

สาขาวิชา จิตวิทยา 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม 

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา 

 

คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิชา นิติศาสตร์ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, อนามัยสิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 

*อาจจะมีบางสาขาพี่ตกไปบ้าง ต้องขออภัยน้องๆด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0