มหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565 (ทุกโครงการ)

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปี …

Read More »

ค่าเทอม และ ค่าหอพัก ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

(ค่าเทอม ม.พะเยา) มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ค่าเทอม …

Read More »

TCAS64 รอบ3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ …

Read More »