Breaking News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาว …

Read More »

รอบรับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร …

Read More »

รอบรับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปร …

Read More »

รอบ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี …

Read More »

รอบ 1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ1 เด็กดีที่มีเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »