สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครน …

Read More »

รอบ1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565 (ทุกโครงการ)

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

ทุนเพชรสวนสุนันทา มีโอกาสได้ทุนจนจบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ทุนเพชรสวนสุนันทา ส …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บูรพา รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับ …

Read More »