Breaking News

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2566

ม.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนัก …

Read More »

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบ …

Read More »

ทุนเรียนต่อครู สควค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข รอบ1 66) ประกาศรายละเอียดกา …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนั …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศ …

Read More »

ทุนครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียด …

Read More »

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร TCAS66 …

Read More »