Breaking News

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

TCAS64 รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS64 รอบ3 Admission1และ2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข รอบ1 64) ประกาศรายละเอียดกา …

Read More »

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศ …

Read More »

TCAS64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 พยาบาล มข 64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ป …

Read More »