Breaking News

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาว …

Read More »

ข้อมูล TCAS68 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศข้อมูลการรั …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 …

Read More »

คณะ สาขา ที่ใช้ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร NETSAT เพื่อยื่นเข …

Read More »

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมกัน …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศ …

Read More »

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2566

ม.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนัก …

Read More »